Робоча площадка промислового будинку: Методичні вказівки до виконання курсової роботи з металевих конструкцій, страница 3

І. Загальна частина.

І.І. Об’єм роботи

Ціль курсової роботи – закріплення знань студентів з відповідних розділів курсу “Металеві конструкції” і придбання навичок розрахунку і конструювання металевих настилів та балочних систем.

У відповідності із завданням студент повинен розробити проект балкової клітки (рис. 1.1.).

В завданні наводяться основні розміри балкової клітки (кількість та величина прогонів головної та допоміжної балок, відмітка верха фундаменту та верха колони, склад підлоги), а також величина корисного (тимчасового) навантаження, тип перерізу колони (суцільний, наскрізний), види монтажних стиків та максимальна довжина відправних марок елементів.

Курсова робота складається з розрахунково-пояснювальної записки та графічної частини.

В розрахунково-пояснювальній записці необхідно виконати такі розрахунки:

розрахунок і конструювання настилу і другорядної (допоміжної) балки;

розрахунок і конструювання головної (складеної) балки;

розрахунок і конструювання центрально стиснутої колони.

Розрахунково-пояснювальна записка повинна оформлятися на листах письмового паперу формату А4 (297х210 мм) з полями: зліва 30 мм, справа – 10 мм, зверху та знизу – по 20мм. Текст та формули слід писати акуратно, на одній стороні листа, синьою пастою.

Нумерація сторінок наскрізна, починаючи з титульного листа і включаючи рисунки. Номер сторінки ставиться в правому нижньому куті арабськими цифрами. На титульному листі номер сторінки не ставиться.

Графічну частину треба виконати на 4-х листах формату А3, на яких накреслити маркірувальну схему площадки, конструктивні рішення всіх елементів, які розраховуються, а також вузли сполучень конструкції та специфікацію сталі на відповідні марки, розроблені в курсовій роботі, і таблицю замаркірованих на схемі елементів площадки.

Розрахункові характеристики сталі треба прийняти у відповідності з групами конструкцій, табл. 50*, а також з товщиною, видом сталі і типом прокату, табл.. 51* [1].

Варіанти завдання.

Варіант завдання вибирається  у відповідності з порядковим номером в списку групи. Вихідні дані вибираються з наведеної нижче таблиці в такому порядку.

Перші три значення – з перших трьох колонок у рядку, номер якого співпадає  з першою цифрою номера варіанту ( якщо номер студента за списком складається з однієї цифри, тобто від 1 до 9, тоді перед цією цифрою ставиться 0(нуль), і дані приймаються з рядка під номером 0(нуль).      Наступні три значення приймаються з 4, 5 та 6 колонок у рядку, номер якого співпадає  з другою цифрою номера варіанту.

 

 


     Колонка

Рядок

Висота колони

Н, м

Тип

підлоги

Тип колони

Корисне навантаж.

Р, кн./м2

Прогін,

L, м

Крок колон,

l, м

1

2

3

4

5

6

0

7

А

Суц

5

20

10

1

16

Б

Наскр

7

12

6

2

13

В

Суц

9

16

9

3

10

Г

Наскр

11

14

3

4

9

Д

Суц

13

18

6

5

14

А

Наскр

15

15

5

6

12

Б

Суц

17

22

8

7

8

В

Наскр

19

19

4

8

11

Г

Суц

21

13

7

9

15

Д

Наскр

23

21

8


Схема розміщення елементів площадки на відм....(за
завданням).

Рис. 1.1 Схема робочої площадок з позначенням заданих розмірів та елементів, що підлягають розрахунку та конструюванню

 

 


2. ПРОЕКТУВАННЯ НАСТИЛУ Й ДРУГОРЯДНИХ БАЛОК

2.1 Розрахунок настилу