Робоча площадка промислового будинку: Методичні вказівки до виконання курсової роботи з металевих конструкцій, страница 20

-  ряд однакових розмірів (декілька ребер по довжині балки або колони, кілька отворів з однаковим кроком і т.ін.) показують у вигляді добутку кількості розмірів на величину розміру.

-  переважно обрізи, катети швів та діаметри отворів обумовлюються в примітках і на кресленні не позначаються.

-  при написанні розмірів по висоті і ширині перерізу розмірний ланцюжок можна не замикати, прив’язуючи всі розміри до всієї площини або грані, місце розташування якої в споруді визначено окремо.

-  якщо на кресленні зображено кілька однакових деталей, то всі розміри проставляють на одній з них, а для інших показують тільки розміри, необхідні для їх встановлення при монтажі конструкції.

-  розміри зрізів в ребрах слід показувати трикутником без виносних ліній.

При проставлені розмірів загальною ознакою вірності їх розміщення є зручне читання креслення, розмічування окремих деталей і збирання конструкції в цілому. На зображеннях елементів необхідно проставляти  відмітки, які б полегшували ув’язку окремих елементів між собою. В цьому числі – відмітки колон (низу опорної плити бази, верха оголовка), балок (верх та низ). Нумерацію деталей слід починати з основних деталей конструкції., переходячи потім до другорядних. Так, в балках спочатку нумеруються деталі стінки, поясів, потім ребра жорсткості, опорні елементи та інше.; в колонах – відповідно деталі поясів, решітку, бази, оголовка і т.д. Загальна кількість розмірів на кресленні повинна бути мінімальною, але достатньою для виготовлення і контролю виробу. Лінійні розміри показують в міліметрах без позначення одиниць виміру. Якщо з’являється необхідність дати розміри в інших одиницях, їх позначають на кресленні або приводять в технічних вимогах.

Рекомендується наносити розміри у вигляді закінченого ланцюжка, однак припускаються всі розміри давати тільки до осі симетрії. При зображенні виробу з розривом лінію розмірів не переривають. Розмірні числа не дозволяється поділяти або перетинати іншими лініями креслення.

При зображенні на одному кресленні однотипових конструкцій необхідно застосовувати один і той же масштаб. Зображення на кресленні окремих складних деталей та розрізів можна виконувати в іншому масштабі, ніж основне зображення елемента.

Текстову частину, надписи й таблиці включають в креслення тільки у випадку, коли вміщені в них дані, вказівки і пояснення неможливо або недоцільно показати графічно. Зміст тексту і надписів повинен бути коротким і точним. В них не повинно бути скорочень ______ за винятком загальноприйнятих, а цифровий матеріал, як правило, оформляється у вигляді таблиць. Форми таблиць та штампу, що використовується в курсовій роботі, показаний на рис. ……

В штампі (форма 3) слід вказати:

В графі 1 – найменування курсової роботи (наприклад: “Робоча площадка виробничого будинку”).

В графі 2 – найменування зображення (наприклад: “Схема розміщення елементів на відм. +11.40”).

В графі 3 – умовні позначення стадії проектування (У – учбові матеріали).

В графі 4 – порядковий № листа.

В графі 5 – загальна кількість листів.

В графі 6 – номер групи, індекс спеціальності (ПЦБ-11).

В графі 7 – скорочене позначення ВУЗа (СДАУ).

В графі 8 – скорочене позначення факультету (ПЦБ) (спеціальності).

В лівій частині штампа вказуються прізвище студента, який виконав завдання, та викладачів: керівника й перевіряючого.

Варіанти конструкції підлоги:

 a)асфальтобетон(t=25...40мм),підстелюючий шар з бетону В7,5 (t=80...100мм), робочий настил; 

 б) ксилоліт(t=15..20)мм,щебінь(t=100...200)мм,робочий настил;  

в)керамічні плитки(t=15мм),цементно-піщана підготовка(t=15мм), гідроізоляція(один шар рубероїду), цементна або бітумна стяжка(t=15мм),тепло- та звукоізоляція(шлак t=60...100мм), робочий настил;

 г) лінолеум на мастиці,цементно-піщаний розчин(t=20...30мм), робочий настил;

 д) бетон В40(t=30мм),бетон В20(t=150...200мм),робочий настил.  

Допоміжні матеріали для проектування:

Маса 1м2 або 1м3 матеріалів конструкції підлоги(дані для ви-   

         значення величини постійного навантаження gn,кН/м2):

      бетон                                             1800...2500 кг/м3;          

      цементно-піщана підготовка        1700...1900 кг/м3