Робоча площадка промислового будинку: Методичні вказівки до виконання курсової роботи з металевих конструкцій, страница 16

Визначальним розміром балки є її висота, від якої залежать всі інші розміри балки. У свою чергу, висоту балки слід узгоджувати з розмірами листів за сортаментом (ГОСТ _______-74). Треба приймати такі розміри, щоб висота стінки балки дорівнювала ширині листа, яка дається сортаментом, за мінусом 10 мм, необхідних для обрізання нерівностей на краях ластів. Стінки балок доцільно приймати достатньо тонкими й високими, закріплюючи їх від втрати місцевої стійкості поперечним (а в разі необхідності і повздовжнім) ребрами жорсткості.

Не слід компонувати двотаври з широкими полицями й невеликої висоти. Зварювання таких перерізів можливо виконувати тільки напівавтоматом або вручну, при цьому з’являються деформації (грибоподібність полиць, гвинтоподібність або скручування елементів). Виправлення таких дефектів надзвичайно затрудняється.

Ребра жорсткості розставляються у відповідності з умовною гнучкістю стінки 3 і схемою спирання другорядних балок, керуючись СНиП 11-23-81, п.п. 7.10…7.13. При встановленні тільки поперечних ребер не слід приймати значення кроку ребер “а” меншим, ніж висота стінки . Якщо виникає необхідність кріплення балок настилу до ребра жорсткості, а крок настилу балок менший за крок ребер, можна застосувати короткі ребра вистою 0,3…0,4 висоти стінки. Їх можна встановлювати частіше, але при цьому необхідно з’єднувати по низу повздовжнім ребром. Тоді більші поперечні ребра можна ставити рідше й з меншим кроком, збільшуючи його до середини прольоту балки. Однак при цьому необхідно перевіряти кожний нижній відсік та верхні відсіки в таких місцях: посередині прольоту, в місці зміненя перерізу та на опорі. Ребра жорсткості зварених балок повинні бути віддалені від стиків стіни балки на відстань не менше 10 товщин стінки. В місцях перетинання стикових швів стінки балки з ребром жорсткості шви, які кріплять ребро до стінки, слід не доводити до стикового шва на 40 мм. Торці вертикальних ребер жорсткості зварених балок в місцях примикання їх до поясів за винятком нижніх торців опорних ребер) повинні мати скоси, розміри яких рекомендовано приймати 40*40 мм.

Шарнірне спирання на центрально стиснені колони здійснюється, як правило, зверху, через плиту оголовка колони. Опорними частинами балки є опорні ребра, через яку передається опорна реакція балки. Найбільш розповсюджені два варіанти спирання:

а – через строганий торець опорного ребра, який виступає по відношенню до нижнього пояса балок на 15 …20 мм, але не більше, ніж на півтори товщини опорного ребра;

б – через торець опорного ребра, щільно прилеглий до нижнього поясу, й далі – через нижній пояс на плиту оголовка колони.

Оскільки через опірні ребра передається вся опорна реакція, їх роблять більш потужними, ніж проміжні ребра жорсткості, приймаючи їх ширину такою ж, або трохи меншою, ніж ширина поясу балки на опорі (). Центр опорної поверхні ребра необхідно розміщувати так. Щоб він співпадав з оссю відповідної опорної деталі оголовка.

5.3 Конструювання стиків балок.

Конструювати зварні монтажні стики треба так, щоб стики поясних листів та стінки були зосереджені в одному перерізі. Зварювання стику слід виконувати так, щоб внутрішні напруження були мінімальними. Для цього зварювання стиків поясів слід вести одночасно, або спочатку зварювати стінку, потім – нижній пояс, потім верхні, після чого зварюють недоварені до цього ділянки поясних швів по 500 мм кожний – спочатку в нижніх поясах, потім такі ж ділянки верхніх поясних швів. Нижній пояс звичайно стикується наскрізним швом.

Останнім часом широке розповсюдження одержали стики балок на високоміцних болтах. Вони дозволяють уникнути зварювання на монтажі, технологічні, мають підвищену надійність в порівнянні зі зварними. В цих стиках кожний пояс балки перекривається трьома накладками: однією широкою із зовнішнього боку та двома вузькими з внутрішнього боку поясів, а стінка – двома вертикальними накладками. Площа перерізу накладок повинна бути не меншою від площі перерізу елементу, який вони перекривають.