Робоча площадка промислового будинку: Методичні вказівки до виконання курсової роботи з металевих конструкцій, страница 19

Конструкція бази колони повинна відповідати розрахунковій схемі спирання і кріплення КМ, в яких наведено тип спирання, розміри траверси плити, діаметри анкерних болтів, товщина швів, матеріал деталей та марка електродів.

Відомо достатньо різних конструкцій баз колон. Найпростіші з них – коли база складається з однієї опорної плити. Товщина плити визначається розрахунком і може прийматися 20…160 мм і більше, але бажано, щоб вона не перевищувала 60 мм, тому що міцність товстолистової сталі із зростанням товщини, більшої 60 мм помітно знижується.

Щоб зменшити товщину, плиту укріплюють траверсами або ребрами, однак це збільшує трудомісткість виготовлення; щоб не захарашувати простір підлоги в приміщені, низ опорної плити заглиблюють нижче відмітки чистої підлоги; в легких колонах з башмаком із однієї плити – на 0,2 м, а базах з траверсами – на 0,15…0,60 м.

В залежності від конструкції база може розглядатися як умовно шарнірна або як защемлена. База, яка складається з однієї плити, в легких і середніх колонах звичайно приймається за шарнір в усіх напрямках, що забезпечується малою жорсткістю плити на згин.

База з траверсами може розглядатися як защемлена в площині траверс і шарнірна в перпендикулярній площині. Однак при розрахункові центральної системи легких і середніх колон закріплення нижнього кінця в запас стійкості приймається звичайно шарнірним, незалежно від конструкції бази.

При центральному стикові анкерні (фундаментні) болти лише фіксують колону в практичному положенні, тому в колонах з траверсами можна обмежитись тільки двома болтами, діаметр яких приймається конструктивно 20…30 мм, а заглиблення в бетоні фундаменту – не менше 20 діаметрів болта. В базах з однієї опорної плити анкерні болти одночасно є установлюючими. Колона виставляється на рисках на вирівнювальні плитки з наступним вирівнюванням та підливанням цементного розчину під опорну плиту башмака. Для цього потрібно 4 болта. Такий варіант спирання останнім часом отримав широке розповсюдження. Із-за значного спрощення виготовлення і монтажу колон. Щоб забезпечити шарнірність опори, анкерні болти кріплять безпосередньо до опорної плити. Отвори в плиті для їх пропусків роблять в 1,5 рази більшими від діаметру болтів. Ці отвори закривають шайбами з листової сталі товщиною 16…20 мм, які після вирівнювання приварюють до опорної плити.

5.6 Рекомендації з графічного оформлення курсової роботи.

Всі розміри й відмітки на детальованих кресленнях та монтажних схемах проставляють в міліметрах, зовні контуру зображення. Слід розрізняти кілька категорій розмірів, які проставляються на кресленнях КМД:

-  монтажні, які визначають положення конструкції в споруді (між осями або між осями інших елементів, поєднаних з тими, що зображені);

-  розміри, необхідні для переходу від монтажних розмірів до розмірів для виготовлення (прив’язочні до осей споруди або інших елементів);

-  розміри для виготовлення деталей (габаритні розміри окремих деталей, вирізів, розміщення отворів);

-  розміри для збирання конструкцій (установочні розміри, які визначають взаємне розташування окремих деталей в конструкції);

При зображенні конструктивних елементів необхідно проставляти розміри всіх чотирьох категорій, звертаючи увагу на те, щоб розмірні лінії не пересікались іншими деталями іншими деталями. Якщо неможливо виконати цю вимогу, одну з розмірних ліній  треба перервати, щоб запобігти помилковому з’явленню засічки.

Якщо виносна лінія перетинає отвори, до який вона відноситься, цю виносну в місцях пересічення необхідно виконувати з обводкою. Розміри пишуть над розмірною лінією, при цьому контурні осеві, виносні лінії не можуть використовуватись, як розмірні. Відстань від останньої лінії зображення конструкції до першого основного  __________ розмірів слід приймати не менше 15 мм. Відстань між двома розмірними ланцюжками в залежності від їх гущини – 7…10 мм.

Виносні лінії при перетинанні їх з виносними закінчуються засічками. Продовження виносних ліній за розмірні не повинно перевищувати ___ мм.

При поставленні розмірів на кресленні слід керуватися такими правилами: