Робоча площадка промислового будинку: Методичні вказівки до виконання курсової роботи з металевих конструкцій, страница 13

 - розрахунковий опір кутових швів зрізу по ме________, кН/см2, встановлюється за табл.56 [1], в залежності від типу електроду при ручному зварюванні, який, у свою чергу, приймається за табл. 55* [1].

Визначені довжини швів біля пера й біля обушка округляють до 10 мм й перевіряють їх відповідність конструктивним вимогам:

 (де , але не меншее 40 мм; .

З урахуванням непровару й катета довжини швів біля пера й обушка збільшують на 10 мм і враховують їх при конструюванні прикріплень розкосів до віток колон.


4.5 Розрахунок бази колони

Для зварних колон найчастіше застосовується база з траверсою, конструкція якої показана на рис. 4.8.

Розрахунок бази з траверсою виконується в такій послідовності:

1.  Визначається ширина опорної плити за конструктивними вимогами:

                       (4.57)

де  - висота перерізу вітки (швелера, двотавра або ширина колони), см;

см – товщина листів траверси;

 - звис плити; щоб розмістити отвори для анкерних болтів (Ø 50 см), беруть  мм.

2.  Визначають потрібну площу опорної плити:

                                 (4.58)

де  - розрахункове навантаження на колони;

 - призмова міцність бетону фундаменту.

Для баз із траверсами застосовуються прямокутні плити, а для баз із фрезерованим торцем – квадратні (рис. 4.8).

3.  Довжина плити:

                                       (4.59)

4.  Товщину плити приймають з розрахунку найбільш напруженої ділянки (номери ділянок призначені на рис. 4.8 в кружечках).

Кожна ділянка розраховується як плита, оперта по контуру (по одній, двох, трьох або всіх чотирьох сторонах) і завантажена рівномірно розподіленим навантаженням, яке дорівнює інтенсивності тиску, який передається від розрахункового навантаження на колону плитою з площею  на поверхню фундаменту ; вітки колони, траверси й додаткові ребра бази приймаються, як опорний контур цих плит.

Для ділянки      із защемленням з чотирьох сторін (рис. 4.8а) згинаючий момент:

, (кН*м)                                     (4.61)

де  - коефіцієнт академіка Б.Г. Гальоркіна, наведений у таблицях підручників (табл. 8.6 [2]) визначається в залежності від відношення більшої сторони  до меншої :

1.0

1.1

.12

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

2.0

>2

0.048

0.055

0.063

0.069

0.075

0.081

0.086

0.091

0.096

0.098

0.100

0.125

 - фактичне напруження у фундаменті ();

Для ділянок         та       , опертих на 3 або 2 канти, згинаючий момент:

 (кН*м),                            (4.62)

де  - коефіцієнт академіка Б.Г. Гальоркіна, наведений у таблицях підручників (табл. 8.7 [2]) визначається в залежності від відношення закріпленої сторони ділянки  до вільної  (див. рис. 4.8а):

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

1.2

1.4

2

>2

0.060

0.074

0.088

0.097

0.107

0.112

0.120

0.126

0.123

0.133

Згинаючий момент на консолі ділянки       :

, (кН*м)                                        (4.63)

Раціональна плита буде тоді, коли всі моменти приблизно рівні між собою. Для вирівнювання моментів змінюють розміри окремих ділянок, ставлять додаткові ребра, діафрагми. За найбільшим моментом і визначається товщина плити (Звичайно приймається 20 мм):

                                          (4.64)

5.  Висота траверси визначається розрахунком вертикальних кутових швів, які з’єднують з траверсами стержень колони:

 (см),                 (4.65)

де  - певна кількість зварних швів, які приєднують обидві вітки колони з траверсами (якщо кожна вітка приварюється до траверси двома зовнішніми швами, тоді ; якщо внутрішні габарити стержня колони дозволяють виконувати зварку чотирма швами, тоді ;

 - катет кутових швів, приймається  (звичайно  мм);