Робоча площадка промислового будинку: Методичні вказівки до виконання курсової роботи з металевих конструкцій, страница 7

Зведені напруження в місті стику стінки зі звуженим поясним листом в разі відсутності місцевих напружень (, тобто другорядні балки стикуються з головною в одному рівні) перевірити за формулою:

                 (3.37)

Якщо варіант  стикування другорядних балок з головною поверховий, використовувати формулу:

,     (3.38)

де ,                                                 (3.39)

де  - реакція другорядної балки, а  (див. рис. 3.4).3.6 Перевірка загальної стійкості головної балки

3.6.1 Перевірити умови забезпечення стійкості

Перевірку загальної стійкості головної балки можна не виконувати, якщо: 1) сталевий або залізобетонний настил приварений та надійно закріплений по всій довжині до верхнього поясу головної балки; 2) при спиранні в одному рівні балки настилу утворюють точки закріплення стиснутого поясу, відстань між якими , см, повинна  задовольняти  умові:

,        (3.39)

3.7 Перевірка місцевої стійкості стінки головної балки

1)  стійкість стінки балки перевіряти не слід, якщо умовна гнучкість її не перевищує:

3.5 – при відсутності місцевого напруження в балках з двосторонніми поясними швами;

3.2 – те ж, в балках з односторонніми поясними швами;

7.5 – при наявності місцевого напруження в балках з двосторонніми поясними швами.

Умовна гнучкість визначається за формулою:

                                     (3.40)

Стінки балки в будь-якому разі слід укріплювати поперечними ребрами жорсткості, як при поверхневому спиранні другорядних балок на головну, так і при спиранні на одному рівні. В загальному випадку крок цих ребер дорівнює кроку другорядних балок “”. В зварених складених балках . Ширина ребра:  мм, товщина  мм.

(3.41), (3.42)

Відстань між основними поперечними ребрами  не повинна перевищувати                                                                   (3.43)

2) Якщо умовна гнучкість  більша вказаних в п. 3.7.1. величин, необхідно виконати перевірку стійкості стінки, закріпленої поперечними ребрами. (Якщо ж  менша від цих величин, студент все одно повинен виконати цю перевірку в цій курсовій роботі з навчальною метою). Стійкість стінки слід перевірити в трьох відсіках (ділянках стінки, поділених ребрами жорсткості): поблизу опори, в середині прогону балки та в місцях змінення перерізу балки (місці звуження поясу). З навчальною метою розглянемо тільки відсік, в який потрапляє місце змінення перерізу балки.

Розміри відсіку : . Може бути два варіанти співвідношення ширини відсіку до його висоти:

1 варіант:  і 2 варіант:

До розрахунку береться ділянка з фактичною довжиною  або  (рис. 3.5). розрахункові перерізи І та ІІ розміщені на межах відсіку, взятого до розрахунку, на відстанях  та  від опори.

Згинаючий момент в перерізах І і ІІ:

                (3.44)

Середнє значення моменту в межах відсіку:

Перерізуюча сила в перерізах:

        (3.45)

Середнє значення перерізаючої сили:

Середнє нормальне напруження біля розтягнутого краю стінки:

, ( - визначений раніше за формулою 3.31)


Середнє дотичне напруження:

За таблицею 22[1] визначимо коефіцієнт : при безпосередньому спиранні з/б плит або настилу , при поверхньому спиранні настилу . Визначимо коефіцієнт  за формулою 77 [1]:

                                               (3.46)

І, нарешті, за таблицею 22[1] в залежності від знаходимо величину .

Позначається менша сторона відсіку літерою , (Якщо , тоді , а якщо , тоді ).

Умовна гнучкість стінки відсіку:

                                       3.47)

Відношення сторін відсіку: , якщо , тоді ).

Критичні нормальні напруження:

                                 (3.48)

критичні дотичні напруження:

                     (3.49)

( - визначена за формулою (3.40), а  - за формулою (3.47)).

Перевіримо стійкість стінки визначеного відсіку:

,                                  (3.50)

де .

Розрахунок на стійкість стінки балки, укріпленої тільки поперечними основними ребрами жорсткості при наявності місцевого напруження слід виконувати за формулою:

,                                 (3.51)

де  та  - визначаються за формулами: (3.35), (3.36) та (3.38);

 - визначається за формулою (3.49);