Робоча площадка промислового будинку: Методичні вказівки до виконання курсової роботи з металевих конструкцій, страница 14

 - розрахунковий опір кутових швів зрізу по металу шва, кН/м2, встановляється за табл. 55 [1] в залежності від матеріалу бази та виду зварювання (при ручному зварюванні – тип електроду; при автоматичному зварюванні у вуглекислому газі – марку зварювального дроту).

Висота траверси округляється до 10 мм і повинна бути не менше половини ширини колони і не менше 300 мм, з іншого боку – не менше  (див. ф. (4.65)).

6.  Перевірка траверси на міцність.

Траверсу розглядають як однорідну двохконсольну балку, опорами якої є вертикальні зварні шви, а навантаженням – тиск від фундаменту, зібраний з половини ширини опорної плити (рис. 4.9а)


, (кН/м)                                    (4.66)

(тут  - напруження в бетоні фундаменту під опорною плитою, кН/см2 , ф. (4.60), тобто ). Прийнятий переріз траверси () перевіряють на міцність від дії більшого з двох згинаючих моментів.

На опорі , (кН*см)                                       (4.67)

або в прольоті , (кН*м)                        (4.68)

В формулах (4.67) та (4.68) прийнято:

А. Якщо вітки колони приварюються до листів траверси тільки зовнішніми зварними швами (), тоді:

а) для колони з вітками з двох швелерів:

;

в) для колони з двох двотаврів:

;

Б. При наявності зовнішніх та внутрішніх зварних швів ():

а) для колони з двох швелерів:

;

б) для колони з двох двотаврів:

.

В цих формулах всі позначення зображені на рис. 4.9а, б.

 - ширина полки двотавра або швелера.

Міцність траверси за нормальними напруженнями

                     (4.69)

у випадку перенапруження необхідно збільшити товщину або, принаймні, висоту траверси і повторити розрахунок.

4.6 Розрахунок оголовка колони.

Прийняте в проекті шарнірне спирання головної балки на колону здійснюється спиранням балок на колону зверзу. В цьому разі верхній кінець стержня колони закінчується оголовком (рис. 4.10), який складається з плити й ребер, які підтримують плиту і передають навантаження на стержень колони.

Розрахунок оголовка виконується в такій послідовності.

1.  визначають розміри плити оголовка за конструктивними вимогами:

товщина плити:  мм;

розміри плити оголовка в плані  та  залежать від габаритних розмірів перерізу стержня, до яких додають по 40 мм (по 20 мм з кожної сторони на товщину зварного шва). Розміри плити оголовка в плані приймають кратними 10 мм.

Для фіксації положення головних балок на колоні в опорній плиті оголовка свердлять отвори під болти діаметром 20…24 мм, осі яких повинні співпадати з осями отворів в нижньому поясі опорних частин головних балок.

2.  Товщина опорного ребра оголовка визначається з умови роботи його на зминання в місті контакту з плитою оголовка:

, (см)                         (4.70)

де  - розрахункове зусилля в колоні;

 ( - товщина опорного ребра головної балки;

 - товщина плити оголовка).

 - розрахунковий опір сталі зминанню торцевої поверхні, кН/см2, приймається за табл. 52*[1], в залежності від  прокату, який встановлюється з табл. 51*[1], в залежності від матеріалу опорного ребра.

Одержану товщину опорного ребра слід округлити в більшу сторону до величини, яка б відповідала стандартам товщини за ГОСТ 82-70*.

3.  Визначається висота опорного ребра, яка залежить від довжини чотирьох вертикальних швів, якими ребро приварюється до стержня колони:

                         (4.71)

З конструкторських міркувань висота опорного ребра повинна бути не більшою  і приймається кратним 10 мм.

4.  Опорне ребро перевіряється на зрізання:

                     (4.72)

Позначення в формулах (4.71) та (4.72) – див. вище.

Для надання залежної жорсткості опорному ребру та закріплення його від втрати стійкості, понизу вертикального ребра приварюють горизонтальне ребро товщиною 10…12 мм (див. рис. 4.10).

4.7 Конструювання клони

В результаті виконання описаних вище розрахунків визначаються в основному розміри конструкції та взаємозв’язок всіх елементів в колоні. На останньому етапі залишається тільки уточнити висоту планок для наскрізних колон, відстань між планками та між вузлами наскрізних колон з решіткою, та в деяких випадках товщину плити оголовка.

Кількість відстаней між планками в першому наближенні визначається за формулою: