Робоча площадка промислового будинку: Методичні вказівки до виконання курсової роботи з металевих конструкцій, страница 21

      цементно-піщаний розчин            1500...1600 кг/м3      

      лінолеум                                         2.8...3.3 кг/м2         

      рубероїд                                         2.2...3.8 кг/м2        

       ксилоліт                                        1200 кг/м3         

       шлак                                              450... 750 кг/м3      

       асфальтобетон                             1900 кг/м3     

       керамічна плитка                          21...  23 кг/м2     

       щебінь                                           1400...1800 кг/м3

Сталь товстолистова та універсальна

Прокатна товстолистова (ГОСТ 19903 - 74*)

Товщина листів(штаб), мм

Ширина листів(штаб), мм

Довжина листів, мм

6

1250,1400, 1500, 1600, 1800

2800, 3500, 4500,5000, 5500, 6000, 7000

8

1250, 1400, 1500, 1600, 1800, 2000

- " -

10

1250, 1400, 1500, 1600, 1800, 2000, 2200

- " -

12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28

1400, 1500, 1600, 1800, 2000, 2200

4500, 5000, 5500, 6000, 7000

30, 32, 36, 40, 50, 60, 80, 100

1500, 1600, 1800, 2000, 2200, 2500

4500, 5000, 5500, 6000, 7000, 8000

Універсальна (ГОСТ 82 - 70*)

6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 30, 32, 36, 40

200, 210, 220, 240, 250, 260, 280, 300, 340, 360, 380, 400, 420, 450, 480, 530, 560, 630, 650, 670, 700, 800, 850, 900, 950, 1000, 1050

4500, 5000, 5500, 6000, 7000, 8000


Варіант завдання

Варіант завданя обирається у відповідності з порядковим номером в списку групи. Вихідні дані вибираються з наведеної нижче таблиці в такому порядку:

Перші два значення – з перших трьох колонок у рядку, номер якого співпадає з першою цифрою номера варіанту (якщо номер студента за списком складається з однієї цифри (1…9), перед цією цифрою ставиться 0 (нуль) і дані приймаються з рядка під номером 0 (нуль). Наступні три значення приймаються з 3.4 та 5 колонок у рядку, номер якого співпадає з другою цифрою номера варіанту.

Колон ка 

Рядок

Висота колони

Н, м

Тип

підлоги

Тип колони

Корисне навантаж.

Р, кн./м2

Прогін,

L, м

Крок колон,

l, м

1

2

3

4

5

6

0

7

А

Суц

5

20

10

1

16

Б

Наскр

7

12

6

2

13

В

Суц

9

16

9

3

10

Г

Наскр

11

14

3

4

9

Д

Суц

13

18

6

5

14

А

Наскр

15

15

5

6

12

Б

Суц

17

22

8

7

8

В

Наскр

19

19

4

8

11

Г

Суц

21

13

7

9

15

Д

Наскр

23

21

8

Список рекомендованої літератури (основної)

1.  СНиП ІІ – 23-81*. Стальные конструкции. (Госстрой СССР. – М.: ЦИТП Госстроя СССР. 1990) –96с.

2.  Металлические конструкции. Общий курс: Учебник для вузов. Е.И. Беленя, В.А. Балдин, Г.С. Ведеников и др.; Под общ.ред. Е.И. Беленя – 6-е изд., перераб. И доп. – М. Стройиздат. 1985-560с.,ил.

3.  СниП 2.01.07-85. Нагрузки и воздействия /Госстрой СССР –М: ЦИТП Госстроя СССР, 1987 –36с.

(додаткової)

4.  Стальные конструкции. Справочник конструктора /Под ред. Н.П. Мельникова – 3-е изд., перераб. И доп. – М. Стройиздат, 1976-329с.

5.  Металлические конструкции, учебник для вузов / К.К. Муханов, /-е изд. М.Стройиздат 1978-576с.

6.  СниП 2.01.07-85. Нагрузки и воздействия / Дополнения, разд. 10. Прогибы и перемещения / Гострой СССР – М. ЦИТП Госстроя СССР. 1988-8с.

7.  Під ред.Клименко Ф.Є. Металеві конструкції.Підручник для вузів-Львів, «Світ», 2002р.,322с.