Робоча площадка промислового будинку: Методичні вказівки до виконання курсової роботи з металевих конструкцій, страница 2

            шлак                                       450... 750 кг/м3                   асфальтобетон                                1900 кг/м3     

            керамічна плитка                    21...  23 кг/м2                      щебінь                                            1400...1800 кг/м3        

З М І С Т   Т А   О Б'Є М   Р О Б О Т И

1. Вибір варіанту компоновки балкової клітки.

Скомпонувати два варіанти (нормальний та ускладнений) балкової клітки за заданою розбивкою колон в плані з використанням сталевого або залізобетонного настилів. Статичний розрахунок заповнення балкової клітки виконати з допомогою компьютера. На грунті порівняння варіантів вибрати найвигідніший з них за умов витрат матеріалів або їх вартості. Виконати конструктивні розрахунки  настилу, зв'язкiв та другорядних балок з прокатних металевих профілів.  

 2. Розрахунок головної балки.

Для прийнятої схеми покриття підібрати переріз складеної  головної   балки, виконати всі необхідні перевірки, розробити деталі. Розрахувати   й сконструювати вузли поєднань балок.

3. Розрахунок центрально стиснутої колони.

Підібрати переріз колони з розрахунком і конструюванням деталей та  вузлів.

4. Графічна частина курсової роботи.

Розробити монтажну схему балкової клітки (масштаб 1: 400...1:1000) з  розробкою креслень плану,  поперечного та поздовжнього розрізів.На схемі замаркірувати всі  елементи, включаючи зв'язки, а  також  вузли сполучень елементів, які накреслити в двох проекціях (масштаб 1:10... ...1:25) - сполучення балок між собою, спирання  головних  балок на колону та зварний стик головних балок, по 2 ... 3 проекції на кожний вузол. Кількість та масу замаркіруваних елементів привести в таблиці відправочних марок елементів.

     Накреслити відправочні елементи балки й колони (масштаб 1:10...1:20), розроблені на стадії КМД, зі специфікацією сталі.

 5. Оформлення розрахунково-пояcнювальної записки.

В записці повинні бути наведені розрахунки в короткій формі (без наведення загальновідомих даних, що містяться в учбовій та методичній літературі).Всі розпечатки з компьютера та розрахунки конструцій та вузлів повинні супроводжуватись ескізами, схемами,  необхідними поясненнями й висновками.

Варіанти завдання.

Варіант завдання вибирається  у відповідності з порядковим номером в списку групи. Вихідні дані вибираються з наведеної нижче таблиці в такому порядку.

Перші три значення – з перших трьох колонок у рядку, номер якого співпадає  з першою цифрою номера варіанту ( якщо номер студента за списком складається з однієї цифри, тобто від 1 до 9, тоді перед цією цифрою ставиться 0(нуль), і дані приймаються з рядка під номером 0(нуль).      Наступні три значення приймаються з 4, 5 та 6 колонок у рядку, номер якого співпадає  з другою цифрою номера варіанту.

 


        Колонка

      Рядок

Висота колони

Н, м

Тип

підлоги

Тип колони

Корисне навантаж.

Р, кн./м2

Прогін,

L, м

Крок колон,

l, м

1

2

3

4

5

6

0

17

А

Суц

5

12

6

1

16

Б

Наскр

7

14

5

2

15

В

Суц

9

16

4

3

14

Г

Наскр

11

18

3

4

13

Д

Суц

13

20

6

5

12

А

Наскр

15

18

5

6

11

Б

Суц

16

16

4

7

10

В

Наскр

17

14

3

8

9

Г

Суц

18

12

6

9

8

Д

Наскр

19

24

5

Примітка: висота колони Н відповідає  в цій роботі відмітці габариту під площадкою