Робоча площадка промислового будинку: Методичні вказівки до виконання курсової роботи з металевих конструкцій, страница 4

Витрати металу на балкову клітку залежать, в основному, від прийнятої відстані між другорядними балками та конструктивної схеми балкової клітки (спрощеної, нормальної, ускладненої). Тому для забезпечення економічності рішення, яке приймається, треба виконати техніко-економічний аналіз декількох варіантів балкової клітки з різним кроком та розташуванням другорядних балок.

Спочатку треба встановити відношення прогону настилу до його товщини, яке забезпечує жорсткість настилу за формулою:

,                                   (2.1)

де  - прольот настилу (відстань між осями другорядних балок);

 - товщина настилу;

 - величина, зворотня припустимому прогину настилу (приймається у відповідності з табл. 19 [3]). В цій курсовій роботі треба прийняти для настилу . (Для консолі замість  приймають подвійний виліт).

 де

 - модуль пружності;

 - коефіцієнт Пуассона;

 - нормативне рівномірно розподілене навантаження на настил (в МПа або в кН/м2) (за завданням).

У відповідності з одержаними відношеннями приймається прогін настилу та його товщина.

Призначивши , знаходимо . В залежності від величини тимчасового корисного навантаження можна орієнтовно призначити товщину настилу.

Міцність та жорсткість настилу забезпечується прийманням , причому товщину настилу необхідно прийняти у відповідності з сортаментом за ГОСТ 19903-74 (6, 7,8, 9, 10, 11, 12, 14 мм).
Корисне навантаження

Товщина сталевого настилу

, кн/м2

, мм

< 10

6

= 20

7…10

> 20

11…14

Після визначення кроку допоміжних балок необхідно розрахувати кріплення до них настилу ручним зварюванням. Для цього розглянемо розрахункову схему смужки настилу шириною 1 см і довжиною, що дорівнює кроку другорядних балок (а), (див. Рис. 2.1).

Зусилля Н, на дію якого треба перевірити зварні шви, знаходяться за формулою: (2.2), визначається підбором з кубічного рівняння: (2.3)

    (2.2)

                  (2.3)

де       (2.4)

                                          (2.5)

Перевірка міцності настилу проводиться за нормальними напруженнями від розтягнення і згину:

              (2.6)

де                        (2.7)

Тоді товщина зварного шва перевіримо за формулою:

а) при розрахункові по металу шва:

(см)                                    (2/7)

б) при розрахункові по металу границі сплавлення:

(см)                                     (2.8)

де:

 - повздовжня сила (розпір), виникаюча в настилі на 1 погонний см довжини, визначається за формулою (2.2), кН;

 - розрахункова довжина шва, збільшена на 1 см;

 - коефіцієнти, які приймаються за табл. 34*[1];

=1 - коефіцієнти умов роботи швів;

 - розрахунковий опір умовному зрізу по металу шва, табл. 56 [1];

 - розрахунковий опір кутового шва по металу межі сплавлення

Катет шва приймають не меншим від більшої з одержаних за формулами (2.7) та (2.8) величин і не меншим від значень, наведених в таблиці 38* [1].

2.2 Розрахунок другорядних балок

2.2.1 визначення навантаження на другорядну балку

Варіант 1. Нормальна схема балкової клітки.

Для вибраного варіанту розміщення другорядних балок треба визначити нормативне й розрахункове навантаження на 1 п.м. балки. Послідовність визначення цього навантаження зрозуміла з рис. 2.2., в склад постійного навантаження треба включити власну вагу другорядної балки, яка приймається на цій стадії розрахунку в розмірі 2% від власної ваги настилу й підлоги, які приходяться з кожного п. м вантажної площі (див ф.ф. (2.9) та (2.10)).

Рис. 2.2 Нормальна схема балкової клітки (варіант 1)

а) схема розміщення елементів

б) розрахункова схема

   (2.9)

   (2,10)

де  -нормативне корисне рівномірно-розподілене навантаження,

 - коефіцієнт надійності за навантаженням для корисного навантаження;

 - коефіцієнт надійності за навантаженням для постійного навантаження; приймається за табл. 1.2.3 [7].

Розрахунковий згинаючий момент визначається з розрахунку балочної клітки на комп’ютері (за програмою RECON)

l - довжина (прогін) допоміжної або другорядної балки (для нормальних та ускладнених схем).

2.2.2 Підбір перерізу прокатного двотавра.