Розрахунок та конструювання елементів підкранових конструкцій

Страницы работы

Содержание работы

12. Добір і перевірка перерізу підкранової балки. Розрахунок та конструювання елементів підкранових конструкцій.

Мета роботи:

Засвоєння студентами послідовності і правил конструювання і виконання та оформлення графічної частини проекту сталевого каркасу промислового будинку, оснащеного мостовими  кранами у відповідності з положеннями будівельних норм і правил (СНиП ІІ – 23 – 81*, «Стальные конструкции») та стандарту ЄСКД і Методичних вказівок кафедри будівельних конструкцій.  

Типові завдання  :

Розробити креслення монтажних схем сталевих елементів на плані та розрізах будинку, на планах верхніх та нижніх поясів крокв’яних ферм з маркіруванням всіх елементів ,складанням відомостей основних і допоміжних елементів каркасу, розробкою вузлів сполучень основних елементів каркасу.

А також:

Розробити детальні креслення основних елементів каркасу – колони, ферми, підкранових конструкцій з усіма необхідними проекціями, розрізами, видами, зі складанням специфікацій металу на кожний елемент.

Довідковий матеріал:

Матеріал конструкцій та його міцносні характеристики приймати у відповідності з вказівками таблиць 50*, 51* та розділів 5 та 6  СНиП ІІ -23 - 81*, а  також Методичних вказівок, розроблених кафедрою БК та із підручників і довідників з металевих конструкцій (перелік рекомендованої літератури – див.документ 0).

Питання для закріплення та самоконтролю:

1. Наведіть послідовність складання специфікації металу для будь якої сталевої конструкції у відповідності зі стандартом Єдиної Системи Конструкторської Документації (ЄСКД).

2. Наведіть приклади умовних позначень на Кресленнях Металоконструкцій, Детальних (КМД):

- видимих і невидимих суцільних зварних швів -  на фасаді і в розрізі;

- те ж – переривчастих швів;

- нормальних болтів – на фасаді і в розрізі;

- високоміцних болтів           - « -      ;

- отворів під болти - на фасаді і в розрізі.

3. Як розподіляється (умовно) розмір полиці рівнополичного кутика відносно його центральної осі ?

4. В якому масштабі слід виконувати, згідно з ЄСКД, креслення ферми в осях і у вузлах?

Похожие материалы

Информация о работе

Тип:
Задания на лабораторные работы
Размер файла:
30 Kb
Скачали:
0