Снови проектування, виготовлення і монтажу металевих конструкцій

Страницы работы

Содержание работы

Лекція 10.

1.4.  Основи  проектування9  виготовлення  і  монтажу металевих    конструкцій

Проектування будов і споруд провадиться на основі затверджених у встановленому порядку завдань і виконується в одну або дві стадії /тільки  робочий, проект  або  проект  і  робоча документація/.

На  стадії  проекту  провадять  обгрунтування  основних архітектур-но-будівельних  рішень,  визначають  основну  конструктивну  схему,  обґрун­товують доцільність  застосування металевих  конструкцій,  підбирають типові  конструкції,  розробляють  основні  креслення /плани,  розрізи/*

До  складу  робочої  документації  металевих  конструкцій  входять  ро­бочі  креслення-KM  /конструкції  металеві/  і  деталювальні•креслення' КЗД /конструкції  металеві,  деталізація/.

Креслення KM виконуються проектною організацією. У них вирішують­ся питання компоновки металевих конструкцій і їх узгодження з техноло­гічною,  архітектурно-будівельною  й  іншими  частинами  проекту.

Креслення  КЦЦ розробляє,  як  правило,  конструкторське  бюро  заводу-виготовлювача металевих  конструкцій  з  урахуванням  технологічних  особ­ливостей  цього  підприємства  -  виготовлювача  сталевих  конструкцій і  наявності  конкретних  профілів  прокату.

Виготовлення металевих  конструкцій  провадиться на  великих  заво­дах,  що дозволяє  механізувати  й  автоматизувати  виробничі  процеси.

Сталь надходить на заводи у вигляді прокату /листи, кутові про­філі,  двотаври,  швелери/.

Технологічний процес виготовлення конструкцій складається з та­ких  операцій.

1.  Правка.  Усуває можливі  погини прокату.  Для цього використо*»
вують  спеціальні  роликові  машини.

2.  Розмічення.  Індивідуальне  розмічення трудомістке.  Використо-
вують  оптичний  метод,  фотокопіювальні  системи.  Програмоване  управ­
ління дозволяє  обійтись  без  розмічення.

3.       Різка  й  обробка крайок.  Проводиться на гільйотинних  і  прес-
. ножицях. При різанні  крайки зазнають  значних пластичних деформацій,

тому  їх доцільно усунути  механічним  способом.  Використовують  також кисневе  різання.

4.      Зачищення під   зварювання.  Проводиться  вручну  абразивними
кругами або  щітками.  Краще  використати  піскоструменеві  установки.
Можливий  і  хімічний  спосіб.

б. Зварювання конструкцій. Проводиться на спеціальних стендах з використанням  автоматичного  і  напівавтоматичного  зварювання.

ПИТАННЯ

1.  Основи проектування, виготовлення і монтажу МК [1, с. 24 ]

ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК

Великі прольоти  (прогони) будинків – найбільша відстань між поздовжніми рядами колон каркасу будинку (24 і більше метрів).

Вогнетривкість сталі – здатність вподовж визначеного терміну зберігати свої фізичні властивості (твердість, міцність, пружність, тощо).

Несучі конструкції – елементи каркасу будинку, які сприймають основні постійні, короткочасні та технологічні навантаження і передають їх на фундаменти та основу.

Спеціальні конструкції – доменні печі, антени, телескопи, радари, резервуари,башти, щогли, великопрогонові просторові покриття і т.п.

Транспортабельність конструкцій  -  можливість перевезення конструкцій від місця виготовлення до місця монтажу звичайними видами транспорту – автомобільним , залізничним, водним, тощо.

Рекомендована література.

1. СНиП 2 - 23 - 81* Стальные конструкции - М., ЦИТП Госстроя СССР, 1990 / 96c.

2. СНиП 2 .01.07 - 85 Нагрузки и воздействия - М., ЦИТП Госстроя СССР, 1986 / 35с.

3. Металлические конструкции (под редакцией Е.И.Беленя) М., Стройиздат, 1986 / 510с.

4.Клименко Ф.Є., Барабаш  В.М., Стороженко Л.І. “Металеві конструкції “, Львів, Світ, 2002р./ 312с

Додаткова

7. Металлические конструкции (специальный курс), под редакцией Е.И.Беленя  - 3-е издание, - М., Стройиздат, 1991 / 684с.8. Металлические

 конструкциисправочник проектировщика, под редакцией Н.П.Мельникова, 2-е издание - М., Стройиздат, 1991 / 776с.9. Справочник проектировщика “Металлические конструкции” в 3-х томах, под общ. редакцией В.В.Кузнецова – М, ЦНИИПроектстальконструкция, изд-во АСВ, 1998./ 576с.

10. Васильев А.А., “Металлические конструкции”– М., Стройиздат, 1979/ 472с.

11. Я.М.Лихтарников, В.М.Клыков, Д.В.Ладыженский, “Расчет стальных конструкций”, спра. Пособие, Київ, Будівельник, 1976 / 350с.

Похожие материалы

Информация о работе