Складання конструктивної і розрахункової схем промбудинку зі сталевим каркасом. Визначення навантажень, які діють на поперечну раму каркасу

Страницы работы

Содержание работы

VIII семестр

1. (2 заняття). Складання конструктивної і розрахункової схем промбудинку зі сталевим каркасом. Визначення навантажень, які діють на поперечну раму каркасу.

Мета роботи:

Враховуючи вимоги технологічних і будівельних умов і параметрів одноповерхового промислового будинку, оснащеного мостовими кранами великої вантажності, навчити студентів компонувати металевий каркас будівлі і визначати всі можливі навантаження і дії на поперечну раму, скомпоновану у відповідності з діючими будівельними нормами, стандартами,модулями.

Типові завдання  :

- Скомпонувати, у відповідності з індивідуальним завданням, каркас промислової будівлі.

- Визначити вертикальні і горизонтальні розміри і габарити поперечної рами цеху.

- На базі конструктивної схеми поперечника створити розрахункову схему з призначенням попередніх жорсткостей всіх елементів рами, прикладенням всіх підрахованих завантажень і дій на поперечник.

Прикладення кожного з навантажень на поперечну раму з необхідними підрахунками, посиланнями на відповідні джерела і розділи будівельних норм і правил, схемами завантажень наводяться студентами у відповідних розділах розрахунково- пояснювальної записки.

 Після уведення всіх цих даних у память компьютера і одержання результатів статичного розрахунку – виконати перевірку одержаних результатів відомими засобами будівельної механіки

А також :

Вихідні даніі результати розрахунку оформити у вигляді пояснювальної записки з вкладенням компьютерних розпечаток результатів у табличній формі і епюр зусиль N, M, Q

Сформулювати висновки статичного компьютерного розрахунку.

.

Довідковий матеріал:

Матеріал конструкцій та його міцносні характеристики приймати у відповідності з

 вказівками таблиць 50*, 51* та розділів 5 та 6  СНиП ІІ -23 - 81*, а  також Методичних вказівок, розроблених кафедрою БК та із підручників і довідників з металевих конструкцій (перелік рекомендованої літератури – див.документ 0).

Питання для закріплення та самоконтролю:

1.Від яких факторів залежить призначення кількості  та довжини температурних блоків будинку

зі сталевим каркасом?

2. Де встановлюються вертикальні зв'язки по всій висоті колон?

3. В яких випадках рекомендоване переважно жорстке поєднання ферм покриття з колонами?

4. Якими конструктивними заходами забезпечується просторова жорсткість сталевого каркасу

промбудинку?

5. Чи відноситься навантаження від мостових кранів до постійно діючих на каркас промбудинку?

6. Як визначається навантаження на раму  від поперечного гальмування кранового візка з

вантажем?

7. В яких випадках треба враховувати динамічну дію (пульсацію) вітрового навантаження?

8. Від чого залежить коефіцієнт надійності за навантаженням для снігового навантаження?

Похожие материалы

Информация о работе

Тип:
Методические указания и пособия
Размер файла:
32 Kb
Скачали:
0