Ергономіка: Методичні рекомендації до виконання індивідуальної та самостійної роботи, страница 17

Фланелеграф використовується як стенд „Сьогодні на уроці”. його ворсова поверхня з фланелі (байки, вельвету) добре утримує легкі наочні посібники з паперу.

Магнітна дошка використовується для демонстрування наочних посібників, що мають маленькі магнітики. Вона зручна для вивчення умовних позначень по в’язанню та створенню схем узорів. Спеціальні тримачі розташовані на двох зовнішніх розкривних стулках дошки, дозволяють кріпити таблиці, плакати.

За центральною частиною дошки знаходяться полички зі спеціальною літературою, а між розкривною та центральною розсувною частинами прикріплені у верхній частині пересувні посібники „Моделювання ліфу”, „Кольорове коло”.

Секційні шафи дозволяють забезпечити не лише збереження наочних посібників, а також раціональність їх розміщення, доступність у використанні, сконцентрувати все необхідне у зоні діяльності вчителя. Всі навчальні посібники розміщуються за принципом: розділ, тема, клас, у передній секційній шафі. У задній секційній шафі знаходиться тканина для роботи учнів, їх незакінчені роботи, зразки готових виробів, викрійки, навчальні таблиці тощо.

Нажаль, такі універсальні стіл та шафа були виготовлені на замовлення для однієї школи, тож не вирішують проблеми оснащення шкільних навчальних майстерень в цілому.

Міжпредметні зв’язки

Вікова фізіологія

Поняття, закони, наукові факти:вікові особливості розвитку опорно-рухового апарату, нервової, дихальної, сенсорної, серцево-судинної систем.

Міжпредметні пізнавальні цілі: підбирати шкільні меблі, їх розташовувати у класному приміщенні, розсаджувати учнів за столами згідно антропометричних, енергетичних, біофізичних характеристик учнів, складати розклад уроків на день і тиждень згідно біоритмів, зміни працездатності протягом дня, тижня.

Методика трудового навчання

Поняття, закони, наукові факти: навчальний процес,методи, засоби, форми трудового навчання, вимоги до організації навчально-виробничого процесу, до шкільного обладнання.

Міжпредметні пізнавальні цілі: добирати раціональні методи ознайомлення учнів із способами використання знарядь праці, об’єктів та способів технологічної діяльності; раціонально організовувати робочі місця учнів та вчителя.

Обладнання та технологія швейного виробництва

Поняття, закони, наукові факти:технологічна операція, технологічний процес, параметри та технічні дані обладнання, дизайн та розташування органів керування обладнанням.

Міжпредметні пізнавальні цілі:підтримувати зручність, легкість, посильність експлуатації обладнання учнем, усунення по можливості незручних робочих поз при роботі з обладнанням.

Основи конструювання та моделювання одягу

Поняття, закони, наукові факти:антропометрична характеристика тіла людини та способи його вимірювання.

Міжпредметні пізнавальні цілі:вмітипроводити вимірювання частин тіла людини та записувати мірні ознаки людини.

Нарисна геометрія та креслення

Поняття, закони, наукові факти: ескіз, технічний малюнок, проекції, типи ліній, правила нанесення розмірів. Вимоги до оформлення графічних робіт, проекціювання, масштаб.

Міжпредметні пізнавальні цілі:зображувати зовнішній вигляд обладнання, вірно наносити розміри.

Охорона праці

Поняття, закони, наукові факти:праця, важкість праці, навчальне середовище, санітарно-гігієнічні умови праці учнів, оснащення навчально-виробничих приміщень, розташування обладнання та меблів у навчальних майстернях; оперативна зона, робоче місце, правила техніки безпеки при роботі з обладнанням.

Міжпредметні пізнавальні цілі: вміти визначити та підтримувати належні санітарно-гігієнічні умови праці учнів, планувати навчальні приміщення згідно санітарно-гігієнічних та технічних норм, дотримуватися техніки безпеки при роботі з обладнанням.

Безпека життєдіяльності

Поняття, закони, наукові факти:структурно-функціональні системи людини, які забезпечують безпеку життєдіяльності. Взаємодія людини і техніки.

Міжпредметні пізнавальні цілі:визначати негативні реакції в роботі людини з технічними системами.