Ергономіка: Методичні рекомендації до виконання індивідуальної та самостійної роботи, страница 20

Зміст доповіді

1.  Назва кабінету, майстерні, що підлягає аналізу.

2.  Аналіз та обґрунтування кольорового рішення стін, стелі, підлоги, столів, шаф, навчальної дошки та інших меблів, обладнання, дидактичного забезпечення.

3.  Аналіз наявності, якості та кількості, розташування кімнатних квітів у кабінеті, майстерні.

4.  Назва та короткий опис специфіки навчально-виробничої діяльності (згідно виробу за вибором студента).

5.  Модель спецодягу (малюнок в кольорі) та її опис.

6.  Назва музичного твору (звукозапис) та обґрунтування його використання на певному етапі навчально-виробничої діяльності.

7.  Висновки та пропозиції по удосконаленню.

Література

[2, с. 67-72]; [6, с. 68-72]; [7, с. 22-24]; [11, с. 468-471]; [13, с. 196-198]; [15, с. 37-41]; [20, с. 72-75]; [25, с. 17-19]

Завдання для самостійної роботи за темою:

Організація робочих місць у навчально-виробничих майстернях

Мета: ознайомитися з вимогами наукової організації праці та ергономіки до організації робочих місць учнів, навчитися планувати та контролювати організацію робочих місць учнів згідно технологічного процесу та індивідуальних особливостей учнів, проводити ергономічний аналіз організації робочого місця.

Оснащення: сантиметрова стрічка чи лінійка, креслярські прилади та ватман формату А4 (в необхідній кількості), підручник трудового навчання та спеціальна література з технології виготовлення певного виробу.

Завдання для підготовки до заняття: вивчити та законспектувати теоретичні відомості з методрозробки, підготувати ксерокопії обладнання, необхідного для виготовлення певного виробу (за вибором студента згідно Додатку Б). Ознайомитися з нормативним документом „Методичні рекомендації по організації робочих місць школярів” [16]. Продовжити словник ергономічних термінів.

Доповіді по тематиці заняття

1.  Ергономічний підхід до оснащення навчальних майстерень.

2.   Санітарно-гігієнічні умови навчання у виробничих майстернях.

3.   Ергономічний підхід до організації робочого місця учні.

4.   Значення режиму праці та відпочинку учнів.

5.   Ергономічний підхід до вибору інструментів, обладнання, матеріалу для роботи учнів.

6.  Ергономічні дослідження зорового аналізатора учня.

7.  Поле зору, методика дослідження поля зору. Особливості ясного бачення різних предметів.

8.  Максимальна, оптимальна робочі зони. Врахування зони досяжності при проектування робочого місця.

9.  Внутрішнє та зовнішнє планування робочого місця.

10.  Класифікація робочих місць та особливості їх планування.

Контрольні запитання за темою

1.  В чому полягає правильна організація робочого місця?

2.  Робоче місце – це...

3.  Як визначити найзручнішу робочу зону?

4.  На які види поділяються робочі місця у навчальних майстернях?

5.  Що розуміється під зовнішнім плануванням робочого місця?

6.  Кваліфікаційна характеристика робочого місця – це...

Література

[2, с. 13-17]; [6, с. 54-58]; [16, с. 12-16]; [19, с. 129-132]; [20, с. 205-207]; [26, с. 66-69]; [27, с. 259-261].

ІНДИВІДУАЛЬНІ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНІ ЗАВДАННЯ

Здійснити ергономічну оцінку експлуатаційних систем.

Етапи проведення дослідження:

1.  Вказати основні дані про обладнання, що аналізується (назва об’єкту дослідження, марка, призначення, рік випуску, взяті з технічного паспорту).

2.  Виконати схематичне зоб­раження робочої пози (або ро­бочих поз) студента в процесі експлуатації навчально-виробни­чого обладнання.

3.  На схематичному зображенні обладнання нанести координати відповідних вимірювань його габаритних розмірів, деталей частин.

4.  Провести вимірювання розмірів обладнання згідно схеми. Результати вимірювань до таблиці.

5.  Порівняти розміри обладнання з розмірами тіла студента. Зробити висновки та пропозиції по удосконаленню обладнання.