Ергономіка: Методичні рекомендації до виконання індивідуальної та самостійної роботи, страница 18

Методика трудового навчання

Поняття, закони, наукові факти: вимоги до навчальних приміщень та навчального обладнання. Санітарно-гігієнічні умови навчального процесу.

Міжпредметні пізнавальні цілі: підбирати та оформлювати оснащення майстерні, розташувати обладнання згідно ергономічних вимог; підтримувати належних санітарно-гігієнічні умови праці учнів, додержуватися режиму праці та відпочинку, норм навантаження згідно віку дітей.

Практикум у навчальних майстернях

Поняття, закони, наукові факти:робоче місце, робоча поза правильні прийоми роботи з обладнанням.

Міжпредметні пізнавальні цілі:слідкувати за додержанням правильної робочої пози, по можливості, привести навчальне обладнання в узгодженість з ергономічними вимогами.

Обладнання та технологія швейного виробництва

Поняття, закони, наукові факти: експлуатаційна та технологічна характеристика обладнання.

Міжпредметні пізнавальні цілі:вжити заходи по попередженню травматизму та перевантаження; контролювати зручність та правильність захвату, фіксації, переміщення органів керування, інструментів та заготовок.

Педагогічна практика

Міжпредметні пізнавальні цілі:перевірити стан обладнання та його відповідність антропометричним даним учнів; вжити заходів по контролю за роботою учнів з обладнанням.

Завдання для самостійної роботи за темою:

Педагогічна ергономіка

Мета: познайомити студентів з основними напрямками реалізації ергономічних досліджень у педагогічці; оволодіти методами удосконалення навчального процесу засобами педагогічної ергономіки; проаналізувати праці педагогів та методистів з основ педагогічної ергономіки.

Оснащення: методичні рекомендації до практичного заняття, малюнки з удосконалення навчального середовища.

Завдання для підготовки до заняття: підготувати відповіді на запитання та конспект доповіді по темі заняття. Визначити сутність та місце ознайомлення учнів з ергономічною наукою на заняттях зі спеціальних дисциплін та виробничого навчання з учнями професійно-технічних навчальних закладів.

Доповіді по тематиці заняття:

1.  Сутність та значення педагогічної ергономіки в навчальному процесі.

2.  Передумови становлення педагогічної ергономіки.

3.  Упровадження основ технічної естетики при організації навчального процесу у виробничих майстернях.

4.  Удосконалення організації трудового навчання у шкільних майстернях за А.І. Воловиченко.

Контрольні запитання за темою

1.  Ергономіка –

2.  Поясніть сутність, мету та завдання педагогічної ергономіки.

3.  Назвіть основні напрямки реалізації наукова організація праці у навчальному процесі.

4.  Основні вимоги до планування навчальне середовища та робочих місць вчителя та учнів.

5.  Які ставляться вимоги до режим праці та відпочинку учнів?

Література

[2, с. 67-72]; [6, с. 68-72]; [7, с. 22-24]; [11, с. 468-471]; [13, с. 196-198]; [15, с. 37-41]; [20, с. 72-75]; [25, с. 17-19].

Завдання для самостійної роботи за темою:

Ергономіка професійного навчання

Мета: познайомити студентів з одним з найбільш поширених методів ергономічних досліджень – ергономічним аналізом, навчити користуватися ергономічними контрольними картами, здійснювати ергономічний аналіз певного виробу.

Оснащення: методичні рекомендації до виконання лабораторної роботи, ергономічні контрольні карти, об’єкти праці (вироби).

Завдання для підготовки до заняття: вивчити та законспектувати теоретичні відомості з методрозробки, підготувати схематичне зображення та опис виробу для подальшого його дослідження. Продовжити словник ергономічних термінів. Підготуватися до експрес опитування по змісту теми. Ознайомитися з нормативними документами з ергономіки „ДСТУ 4055-2001. Дизайн і ергономіка. Номенклатура дизайнових та ергономічних показників якості продукції виробничо-технічного призначення” [11; 12].

Методика проведення самостійної роботи