Ергономіка: Методичні рекомендації до виконання індивідуальної та самостійної роботи, страница 19

Згідно типової номенклатури показників якості побутових машин і приладів, а також номенклатури показників якості продукції виробничо-технічного призначення, що представлена у державних стандартах скласти розгорнуту номенклатуру показників якості студентських (учнівських) виробів. Ці показники занести у ергономічні контрольні карти, за допомогою яких можна самостійно  здійснити ергономічний аналіз певного об’єкту праці.

Контрольні запитання за темою

1.  Ергономічний аналіз – це ...

2.  Учні якого класу та на яких заняттях залучаються до ергономічного аналізу?

3.  Конкретна номенклатура – ...

4.  За якими показниками здійснюється ергономічний аналіз?

Література

[9, с. 56-58]; [11]; [12]; [23, с. 154]; [24, с. 22-28].

Завдання для самостійної роботи за темою:

Санітарно-гігієнічні та  естетичні умови праці учнів

Мета: ознайомитися з вимогами санітарії та гігієни навчально-виробничих приміщень, вимогами ергономіки до естетичного оформлення майстерень; навчитися підбирати максимально ефективні кольорові сполучення інтер’єру майстерні, забезпечувати належні санітарні умови навчання учнів, розраховувати освітленість робочих місць.

Оснащення: люксметр, шумомір, периметр Фестера, інструктивні матеріализ санітарних норм, інструкції з охорони праці, методичні рекомендації до лабораторних занять.

Завдання для підготовки до заняття: вивчити та законспектувати теоретичні відомості з методрозробки, ознайомитися з нормами освітленості навчальних приміщень та робочих місць, дати відповіді на контрольні запитання та оформити їх письмовому вигляді.

Контрольні запитання за темою

1.  Назвіть доступні та ефективні засоби відновлення та очищення повітря.

2.  Від яких показників залежить тривалість провітрювання приміщення.

3.  Які звукові перешкоди виникають у навчально-виробничих майстернях?

4.  Якими засобами можна знизити рівень шуму у майстерні?

5.  Визначте, які види навчальних робіт допустимо виконувати при звукових перешкодах, а які ні (4-5 видів навчальної діяльності учнів)?

6.  Поле зору – це...

7.  Визначте, для яких видів навчально-виробничої діяльності важливе значення має стійкість ясного бачення.

8.  Які дослідження дозволяють визначити дальнозоркість, близорукість?

9.  В яких одиницях вимірюється об’єм акомодації?

Методики проведення дослідження самостійної роботи

Здійснити опис санітарно-гігієнічних норм для навчальної майстерні розміром 64 м2 (кількість вікон, їх площа, кількість світильників, їх потужність, температурний режим у зимовий період, тривалість провітрювання, особливості прибирання, допустимий рівень шуму тощо).

Література

[2, с. 67-72]; [6, с. 68-72]; [7, с. 22-24]; [11, с. 468-471]; [13, с. 196-198]; [15, с. 37-41]; [20, с. 72-75]; [25, с. 17-19]

Завдання для самостійної роботи за темою:

Технічна естетика у навчальному процесі

Мета: ознайомитися з вимогами НОП та ергономіки до естетичного оформлення навчально-виробничих приміщень; навчитися підбирати максимально ефективні кольорові сполучення інтер’єру майстерні, обладнання, наочного та дидактичного забезпечення навчального процесу; навчитися добирати та раціонально використовувати функціональну музику, озеленення майстерні, критично ставитися до вибору спецодягу для студента (учня, вчителя).

Оснащення: таблиця „Кольорове сприйняття”, магнітофон чи СD – програвач, моделі спецодягу.

Завдання для підготовки до заняття: вивчити та законспектувати теоретичні відомості з методрозробки, ознайомитися з нормативним документом „Санітарно-гігієнічні вимоги до організації трудового навчання учнів 1-7 класів” [11], провести аналіз оснащення навчального кабінету (майстерні) за естетичними показниками, підготувати доповідь на 5-7 хв., зміст доповіді оформити письмово (1-2 сторінки), розробити модель спецодягу для студента (учня) та підібрати функціональну музику, згідно специфіки навчально-виробничої діяльності (за обраним варіантом згідно Додатоку Б).