Ергономіка: Методичні рекомендації до виконання індивідуальної та самостійної роботи, страница 15

Вдосконалення верстатного обладнання, оснастки, інструментів та виробів обумовлена оптимізацією праці учнів з ергономічним підходом. Пристосування умов та засобів праці до ергономічних і вікових особливостей студентів (учнів) сприяють підвищенню ефективності навчально-виробничого процесу в виробничих майстернях. Серед питань, які розробляє педагогічна ергономіка, досить важливим є раціоналізація робочих місць при навчанні студентів (учнів) до праці. Мова йде про облік антропометричних, психофізіологічних, гігієнічних та естетичних вимог.

Організація робочого місця – це заходи по створенню умов, що сприяють формуванню практичних навиків, запобіганню втомлюваності та високої продуктивності праці при повноцінному використанні технічних можливостей обладнання. Для успішного рішення таких завдань необхідно оптимально скоротити кількість операцій і рухів, збільшивши їх швидкість виконання. Важливо при цьому враховувати вимоги до способів виконання трудових дій (раціональність робочої пози, спосіб утримування деталі, інструменту, ручки станка, відпрацювання і точність доцільних рухів). Щоб зменшити кількість зайвих рухів необхідно правильно розміщувати на робочому місці обладнання, інструменти, заготовки, органи керування обладнанням.

Особливості організації робочого місця в навчальних майстернях визначаються багатьма факторами: об’ємом робіт, кількістю та складом технологічних операцій, габаритами та кількістю одиниць оснащення, характером системи обслуговування, рівнем механізації праці. Сукупність цих факторів називають кваліфікаційною характеристикою робочого місця.

Під класифікацією робочих місць розуміють їх групування по спільним ознакам, з урахуванням особливостей трудових функцій, кількості учнів та предметів праці. Робочі місця в шкільних майстернях поділяються на індивідуальні та колективні (бригадні). На індивідуальних робочих місцях враховуються кількісні та якісні результати праці кожного учня (підвищуються особиста відповідальність за якість виконуваних робіт, за збереження і правильну експлуатацію обладнання).

В майстернях у процесі складальних, монтажних та інших робіт виникає необхідність одночасного виконання взаємопов’язаних трудових процесів. В такому випадку доцільною є колективна форма праці. Колективне робоче місце, на якому працюють два і більше учнів, організовується у таких випадках, коли учні мають спільний предмет праці або спільну зону обслуговування. Колективним робочим місцем може служити багатомісний слюсарний верстак, свердлильний верстат, прасувальна дошка, оверлок.

Планування робочого місця – це доцільне просторове розміщення в горизонтальній та вертикальній площинах взаємопов’язаних елементів оснащення (інструменти, прилади, заготовки тощо) на робочій поверхні та створення оптимальних зон для забезпечення належних умов праці. Оптимальне планування робочого місця передбачає чіткий порядок та раціональне розміщення інструментів, приладів, пристосувань, заготовок, документації у процесі праці учня. При цьому забезпечується зручна робоча поза, економічність робочих рухів учня, безпека його праці та створюються умови для ефективного обслуговування робочих місць.

Розрізняють зовнішнє та внутрішнє планування робочих місць. Зовнішнє планування (мал. 1) визначає доцільне розташування на робочому місці технологічного обладнання, організацію оснащення, заготовок і виробів. Внутрішнє планування (мал. 2) передбачає оптимальне розташування основного та допоміжного інструменту та іншого оснащення у шафах, столах, верстаках і т.д.


Мал. 1. Зовнішнє планування                              Мал. 2. Внутрішнє планування робочого

                 робочого місця                                                                     місця