Ергономіка: Методичні рекомендації до виконання індивідуальної та самостійної роботи, страница 14

Конкретна номенклатура призначена для дизайн-ергономічного оцінювання якості певного виробу. Вона розробляється на основі розгорнутої номенклатури групи виробів, до складу якої входить оцінюваний виріб, аналізу споживчих властивостей і специфіки його використання. До конкретної номенклатури дизайн-ергономічних показників включено ті, що визначають споживчі властивості конкретного виробу. за необхідності до її складу можна додати показники, не передбачені у розгорнутій номенклатурі на групу виробів, до якої належить виріб, що розглядається.

У змісті програми трудового навчання передбачено залучення учнів 5-9 класів до засвоєння ергономіки шляхом проведення ергономічної оцінки виробів. Так, тематичний план навчання у 8 класі містить тему “Оцінка об’єктів і процесу технологічної діяльності”, в ході якої учні знайомляться з основами ергономічних знань.

Ергономічний аналіз – це комплексне дослідження змісту, засобів та умов діяльності людини в системі „людина–машана–середовище”, що здійснюється з метою її оцінки та забезпечення безпеки, зручності, надійності діяльності. Ергономічний аналіз сукупності чинників, що мають пряме чи не пряме відношення до досліджуваної ергономічної проблеми, складає підґрунтя та перелік завдань для експериментального дослідження.

Ергономічний аналіз етапів виготовлення певного виробу є досить об’ємним, багатостороннім, змістовним процесом. Проведення такого детального дослідження вимагає, значних витрат навчального часу та накопичення учнями відповідних знань, умінь. Тому доцільно на такому занятті з трудового навчання, про яке йде мова, лише наголосити на організаційних, технологічних, трудових, санітарно-гігієнічних факторах, що виступають ергономічними показниками якості, комфортності безпечності процесу виготовлення певного виробу, а детально зупинитися на ергономічній оцінці якості готового виробу.

Для учнів 8-х класів терміни “ергономічний аналіз” та “ергономіка” є незнайомими, новими. Завдання вчителя викликати інтерес до вивчення цієї теми за досить малий проміжок навчального часу. Перш ніж знайомити учнів з термінами та визначеннями ергономічної науки, доречно на мотиваційному етапі уроку привести кілька наочних простих прикладів ергономічного підходу до оцінки повсякденних життєвих речей. Наприклад, запропонуйте учням проаналізувати кілька операцій: написати кілька слів звичайною ручкою, а кілька товстою оригінальної форми; виконати шов товстою голкою на щільній тканині і тонкою голкою; витерти пил на шафі ученицю, одягнену в сукню з вузькими довгими рукавами і ученицю у сукні з широкими вільними рукавами та ін. Одразу стає зрозуміло, що писати товстою хоч і красивою ручкою, незручно; незручно шити товстою голкою по тонкій тканині; зручніше підіймати високо руки у вільній сукні. Отже, питання зручності при користуванні певними предметами і є проблемою, яку допомагає вирішувати ергономічна оцінка якості споживчих товарів.

Перш ніж проводити ергономічну оцінку виробу, необхідно визначити його функціональне призначення.

Для забезпечення якісного та ефективного засвоєння навчального матеріалу учнів спершу можна поділити на групи експертів. Всі експерти з групи оцінюють один виріб, але кожен самостійно, а потім колективно обговорюють результати експертної оцінки і виноситься спільне рішення по усуненню допущених помилок та пропозиції по удосконаленню показників якості виробу і процесу праці.

Важливим етапом ергономічного проектування навчального процесу є дослідження зручності експлуатації технічних засобів полегшення праці. Максимальну ефективність у виробничому навчанні при використанні технологічного обладнання можна досягнути при додержанні оптимальних співвідношень між технічними характеристиками машини та психофізіоло­гічними можливостями студента (учня). Основу даного дослідження складає кількісна і якісна оцінка різних показників системи, що характеризує додержання принципів інформаційної, біофізичної, енергетичної, просторово-антропометричної та техніко-естетичної сумісності людини і машини.