Ергономіка: Методичні рекомендації до виконання індивідуальної та самостійної роботи, страница 23

Продовження табл. А.1

ЗМ І

ЗМ ІІ

Варі

ант

Реферат

Планува­ння роб. місця по виготовле­нню:

Естетич-ні умови навчаль-ного приміщ.

Ергономічний аналіз технолог. процесу

Ергономічний аналіз об’єкту праці

Ергономіч­

на оцінка обладнан-ня

8

Ергономіка наземних транспортних засобів

ручки до молотка

У102

Розмічан-ня

Глиняна фігурка

Електрич­не точило

9

Медична ергономіка

дощечки

Столярна майстер-ня

Розпилю­вання

Сувеніри

Важільні ножиці

10

Ергономіка технічно складних споживчих виробів

ніжки для стільця

Слюсар-на май-стерня

Видов­бування

Бра

Токарний верстат СТД – 120М

11

Ергономіка для людей похилого віку та інвалідів

сарафана

А217

ВТО

Серветка

Швейна машина з промисловим столом

12

Сутність та значення педагогічної ергономіки

блузи

У203

Моделю­вання

Рушни­чок

Краєобме­тувальна машина 51кл.ПМЗ

13

Ергономічний підхід до оснащення навчальних приміщень

гердана

У205

Виготов­лення викрійок-лекал

Декора­тивні мережки

Побутова краєобме­тувальна машина

14

Санітарно-гігієнічні умови навчання у виробни-чих май-стернях

браслета

У206

Розкрою­вання

Постіль­на білизна

Подільська швейна машина з ручним приводом

15

Ергономічний підхід до організації робочого місця учня

килимка

У107

Пошиття

Сукня

Подільсь-ка швейна машина з ножним приводом

16

Естетичні умови праці учнів.

занавіски

У202

В’язання

Жакет

Швейна машина 1022–Мкл.

Проводження табл. А.1

ЗМ І

ЗМ ІІ

Варі

ант

Реферат

Планува­ння роб. місця по виготовле­нню:

Естетич-ні умови навчаль-ного приміщ.

Ергономічний аналіз технолог. процесу

Ергономічний аналіз об’єкту праці

Ергономіч­

на оцінка обладнан-ня

17

Ергономіч-ний підхід до вибору об’єктів праці та інструмент-тів учнів

светра

Кабінет інозем-ної мови

Вишивки

Халат

Побутова швейна машина з електро­приводом

18

Значення режиму

праці та відпочинку учнів

шкарпе­ток

А210

Бісерува-ння

Фартух

Прасувальний стіл (праска)

19

Засоби удосконале-ння ергономіч-них умов праці учнів

шапки

А216

Ткання

Жилет

Прасувальна дошка (праска)

20

Пристосування для поліпшення роботи учнів у шкільних майстернях

дитячої м’якої іграшки

А111

Розпису

Рукавички

Прес


СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1.  Буров О.Ю. Інформаційне забезпечення ергономіки України: Концепції розвитку //НТІ. Науково-технічна інформація. – 2000.– № 4. – С. 5-6.

2.  Васильев Ю.С. Производственная эстетика и производительность труда. – М.: Машиностроение, 1984. – 260 с.

3.  Введение в эргономику /Г.М. Зараковский, Б.А. Королев, В.И. Медведев, П.Я. Шлаен. – М.: Сов. радио, 1974. – 352 с.

4.  Воловиченко А.І. Ергономічні особливості виробів і робочих місць у шкільних майстернях і міжшкільних комбінатах. // Рад. школа. – 1978. –№ 2. – С. 85-88.

5.  Воловиченко А.І. Наукова організація праці учнів у міжшкільних комбінатах. – К.: Рад. Школа, 1982. – 160 с.