Управління потенціалом підприємства: Методичні вказівки для підготовки до практичних занять. Частина 2 (Теми 7-10), страница 5

Характеристики

Спеціалісти

Керівники функціональних підрозділів

Економіст I категорії

Інженер з охорони праці та техніки безпеки I категорії

Головний бухгалтер

Головний інженер

1

2

3

4

5

1 Освіта

вища

вища

вища

2 вищих

2 Стаж роботи, років

25

10

15

22

3 Активність участі у

 системі підвищення

 професійної майстерності

курси підвищення кваліфікації

(1 раз на 4 роки)

4 Компетентність

висока

вища за середню

висока

висока

5 Здатність чітко планувати

 та організовувати свою

 роботу

висока

вища за середню

-

-

6 Відповідальність за

 доручену справу

висока

вища за середню

-

-

7 Самостійність та

 ініціативність

вища за середню

середня

-

-

8 Спроможність оволодіти

 новими напрямками та

 методами й використо -

 вувати їх у роботі

висока

середня

-

-

9 Працездатність

висока

висока

-

-

10 Комунікабельність

висока

вища за середню

середня

висока

11 Спроможність

 організувати працю

 підлеглих

-

-

середня

вища за середню

Продовження табл 7.8

1

2

3

4

5

12 Творча ініціатива

 стосовно впровадження

 інновацій

-

-

низька

середня

13 Здатність виховувати

 ділові якості у підлеглих

-

-

середня

вища за середню

14 Спроможність швидко й

 самостійно приймати

 обґрунтовані рішення

-

-

вища за середню

середня

15 Уміле поєднання в

 роботі інтересів

 колективу й

 підприємства в цілому

-

-

середня

вища за середню

16 Зібраність і

 пунктуальність

-

-

середня

висока

17 Характер робіт, що

 характеризують зміст

 праці

аналітико-конструктивний

6 рівня          4 рівня         6 рівня

організац.-адміністр.

8 рівня

18 Різноманітність і

 комплексність робіт

7 рівень

5 рівень

7 рівень

8 рівень

CAPut!’ Самостійність

 виконання робіт

6 рівень

3 рівень

7 рівень

8 рівень

20 Масштаб і складність

 виробництва

2 рівень

1 рівень

4 рівень

5 рівень

21 Матеріальна і моральна

 відповідальність

5 рівень

5 рівень

6 рівень

6 рівень

22 Кількість виконаних

 планових і позапланових

 робіт

4 рівень

1 рівень

3 рівень

3 рівень

23 Якість результатів праці

3 рівень

2 рівень

3 рівень

4 рівень

24 Дотримання строків

 виконання робіт (завдань)

4 рівень

3 рівень

-

-

                                                     Методичні вказівки

Комплексна оцінка керівників і спеціалістів фірми (підприємства, організації) має охоплювати оцінку їхніх ділових якостей, складності виконуваних функцій та результатів праці. Вона здійснюється за формулою (7.1).

1 Оцінка професійно – кваліфікаційного рівня керівників та спеціалістів здійснюється за формулою (7.2), використовуючи табл. 7.2,7.3 та 7.4.