Управління потенціалом підприємства: Методичні вказівки для підготовки до практичних занять. Частина 2 (Теми 7-10), страница 4

Перелік ознак для оцінки складності виконуваних робітником функцій, їхню питому значущість і оцінку рівнів ознак у балах наведено у табл. 6.6. Коефіцієнт складності виконуваних функцій визначається діленням суми оцінок за кожною ознакою з урахуванням питомої значущості на постійну величину 4,55 (максимальну оцінку у балах за всіма ознаками складності функцій робітників).

Таблиця 7.6 - Оцінка ознак, що визначають складність виконуваних  робітниками функцій

Ознака

Питома значущість

Оцінка рівня ознак з урахуванням

питомої значущості, балів

1

2

3

4

5

6

1 Характер робіт, що їх

 відображено в тарифно -

 кваліфікаційному

 довіднику

0,50

0,50

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

2 Різноманітність робіт

 (3 ступеня)

0,15

0,15

0,30

0,45

-

-

-

3 Керівництво ланкою

 (бригадою) (4 ступеня

 складності)

0,20

0,20

0,40

0,60

0,80

-

-

4 Додаткова

 відповідальність у

 технологічному процесі й

 робота із самоконтролем

0,15

0,15

0,30

-

-

-

-

4  Оцінка результатів праці робітників має враховувати кількісні та якісні параметри виконаних робіт, а також їхню ритмічність. Ознаки, що характеризують результати праці робітників, та оцінки їхніх рівнів з урахуванням питомої значущості визначені в табл. 7.7.

Таблиця 7.7 - Оцінки ознак, що характеризують результати праці робітників

Ознака

Питома значущість ознаки, частка одиниці

Оцінка рівнів ознак з урахуванням питомої значущості, балів

низький

середній

високий

1 Обсяг виконуваних робіт

0,4

0,4

0,8

1,2

2 Якість виконуваних робіт

0,4

0,4

0,8

1,2

3 Ритмічність

0,2

0,2

0,4

0,6

У висновку відповісти на наступні питання:

а) індивідуальний потенціал якого працівника є більшим, внаслідок яких чинників;

б) яка максимально можлива величина бальної оцінки індивідуального потенціалу робітника, чи можуть досягти її конкретні чотири робітники, за яких умов;

в) яка мінімально можлива величина бальної оцінки індивідуального потенціалу робітника, чи може бути виправданим і в яких умовах найм такого працівника.

Завдання 2

Оцінити індивідуальний трудовий потенціал керівників та спеціалістів і зробити порівняння і висновки. Вихідні дані знаходяться у табл. 6.8.

Таблиця 7.8 - Вихідні дані