Управління потенціалом підприємства: Методичні вказівки для підготовки до практичних занять. Частина 2 (Теми 7-10), страница 9

4 Інноваційний потенціал підприємства...

а) складається з інтелектуального, кадрового і фінансового потенціалів;

б) складається з кадрового, науково-технічного і фінансового потенціалів;

в) є ядром економічного потенціалу підприємства, органічно входячи до його складових;

г) є синонімом економічного потенціалу підприємства.

5 Як оцінити ринкову складову інноваційного потенціалу підприємства?

а) за обсягами продажу;

б) за часткою ринку;

в) за конкурентоспроможністю продукції;

г) за допомогою визначення факторів зовнішнього і внутрішнього середовища.

6 Як оцінити рівень інтелектуальної складової інноваційного потенціалу підприємства?

а) за кількістю патентів, ліцензій та ноу-хау;

б) за кількістю висококваліфікованих робітників;

в) за допомогою методу різниць і показників, що характеризують стан інтелектуальної складової;

г) за допомогою експертних оцінок.

7 Як оцінити рівень кадрової і технологічної складових інноваційного потенціалу підприємства?

а) за допомогою експертних методів;

б) аналогічно методиці оцінки інтелектуальної складової;

в) за допомогою показників оцінки кадрового складу підприємства та % технологій, що відповідають світовим стандартам;

г) їх кількісно оцінити неможливо, лише якісно.

8 Чи можлива інтегральна оцінка величини інноваційного потенціалу підприємства?

а) ні;

б) так;

в) за умов... (конкретизувати у разі потреби).

9 Які ресурси повинні бути на вході системи управління інноваційним розвитком підприємства?

а) інформація про стан основних засобів підприємства;

б) інформація про зовнішнє середовище підприємства;

в) інформація щодо організації виробництва;

г) інформація про стан розрахунків підприємства з бюджетом;

д) інформація про потенціальні можливості підприємства;

е) інформація про кредиторську заборгованість підприємства.

10 В якості об’єднуючої всі системи економічного механізму управління інноваційною діяльністю на підприємстві виступає...

а) система організації;

б) система інформаційного забезпечення;

в) система мотивації;

г) система прогнозування та планування.

Завдання 1

Оцінити рівень інтелектуальної складової інноваційного потенціалу підприємства виходячи з наступних даних (табл. 8.1).

Таблиця 8.1 – Вихідні дані

Показники

Значення по роках

2001

2002

2003

1 Кількість працівників високої кваліфікації, чол.

408

402

397

2 Кількість працівників високої кваліфікації, які звільнилися протягом року, чол.

6

12

8

3 Середньосписочна чисельність ПВП, чол.

1325

1264

1206

4 Кількість інженерно-технічних і наукових працівників, чол.

146

148

139

5 Кількість винаходів за рік

7

6

3

6 Кількість раціоналізаторських пропозицій за рік

68

82

70

7 Кількість працівників з вищою освітою, чол.

375

370

364

4 Кількість інженерно-технічних і наукових робітників пенсійного віку, чол.

62

60

66

Питомі ваги показників:

1)  плинність кадрів високої кваліфікації – 0,2

2)  питома вага інженерно-технічних і наукових працівників – 0,25

3)  показники винахідницької активності – 0,25

4)  показники раціоналізаторської активності – 0,1

5)  показники освітнього рівня – 0,15

6)  показники віку інженерно-технічних і наукових працівників – 0,05.

Методичні вказівки

1  Плинність кадрів високої кваліфікації розраховується, як відношення кількості робітників, що звільнилися до загальної кількості робітників даної кваліфікації.

2  Питома вага інженерно-технічних і наукових працівників розраховується як відношення їхньої кількості до середньоспискової кількості робітників.