Управління потенціалом підприємства: Методичні вказівки для підготовки до практичних занять. Частина 2 (Теми 7-10), страница 6

2 Для оцінки ділових якостей керівників і спеціалістів попередньо визначається певна сукупність ознак. Зокрема для спеціалістів можна користуватись такими ознаками:

1) компетентність;

2) здатність чітко планувати та організовувати свою роботу;

3) відповідальність за доручену справу;

4) самостійність та ініціативність;

5) спроможність оволодіти новими напрямками та методами й використовувати їх у роботі;

6) працездатність;

7) комунікабельність.

Набір ознак для оцінки ділових якостей керівників має бути дещо іншим, оскільки повинен враховувати їхню спроможність як організаторів і вихователів.

Кожна ознака ділових якостей має чотири рівні (ступені) прояву та оцінюється в балах: низький — 1, середній — 2, вище за середній — 3, високий — 4. Оцінка всієї сукупності ділових якостей здійснюється підсумовуванням оцінок ознак з урахуванням їхньої питомої значущості. Оцінки в балах ознак, що характеризують ділові якості спеціалістів і керівників, наведено в табл. 7.9 і 7.10.

Таблиця 7.9 – Оцінка ознак, що характеризують ділові якості спеціалістів функціональних служб

Ознака

Питома значущість, частка одиниці

Оцінка рівнів ознак, балів

1

2

3

4

Компетентність

0,26

0,26

0,52

0,78

1,04

Здатність чітко планувати та організовувати свою роботу

0,13

0,13

0,26

0,39

0,52

Відповідальність за доручену справу

0,14

0,14

0,28

0,42

0,56

Самостійність та ініціативність

0,12

0,12

0,24

0,36

0,48

Спроможність оволодіти новими напрямками та методами й використовувати їх у роботі

0,12

0,12

0,24

0,36

0,48

Працездатність

0,13

0,13

0,26

0,39

0,52

Комунікабельність

0,10

0,10

0,20

0,30

0,40

Таблиця 7.10 – Оцінки ознак, що характеризують ділові якості керівників функціональних служб

Ознака

Питома значущість, частка одиниці

Оцінка рівнів ознак, балів

1

2

3

4

Компетентність

0,18

0,18

0,36

0,54

0,72

Спроможність організувати працю підлеглих

0,12

0,12

0,24

0,36

0,48

Творча ініціатива стосовно впровадження інновацій

0,13

0,13

0,26

0,39

0,52

Здатність виховувати ділові якості у підлеглих

0,12

0,12

0,24

0,36

0,48

Спроможність швидко й самостійно приймати обґрунтовані рішення

0,14

0,14

0,28

0,42

0,56

Уміле поєднання в роботі інтересів колективу й підприємства в цілому

0,13

0,13

0,26

0,39

0,52

Зібраність і пунктуальність

0,06

0,06

0,12

0,18

0,24

Комунікабельність

0,12

0,12

0,24

0,36

0,48

3 Для оцінки складності функцій керівників і спеціалістів треба використати ті загальні ознаки, які дають змогу найповніше охопити всі аспекти змісту робіт з урахуванням характеру та особливостей того чи іншого виду діяльності.

До такого (з виокремленням рівнів оцінки за групами виконуваних робіт), як правило, включають:

• характер робіт, що визначають зміст праці (технологічну складність трудового процесу). Установлено кількість рівнів оцінки груп робіт, які мають характер:

а) інформаційно-технічний —> 1-3-й рівні;

б) аналітико-конструктивний —> 4-6-й рівні;

в) організаційно-адміністративний —> 7-10-й рівні;