Психологічний аналіз професійних намірів старшокласників

Страницы работы

Содержание работы

Міністерство освіти і науки України

Рівненський державний гуманітарний університет

КУРСОВА РОБОТА

на тему:

Психологічний аналіз професійних намірів старшокласників

Виконала:

студентка 5 курсу

Педагогічного факультету групи ДП-51

Науковий керівник:

Рівне – 2003
Зміст

Вступ..............................................................................................

1. Теоретичні основи проектування професійного шляху старшокласників у школі.............................................................................................

1.1. Чинники, що впливають на вибір професійного шляху старшокласників...............................................................................

1.2. Цілеспрямоване здійснення проектування професійного шляху старшокласників у школі.....................

2. Емпіричні основи проектування професіонального шляху старшокласників в школі.............................................................................................

2.1. Розробка алгоритмів конструювання психотехнологій проектування професійного шляху старшокласників...........

2.2. Критерії, рівні і умови ефективного використання психотехнологій в процесі проектування професійного шляху старшокласників..........................................................

2.3. Експериментальна робота ...............................................

Висновок.....................................................................................

Список використаної літератури..............................


ВСТУП

Тема дослідження для психологічної науки явилася важливою перш за все тому, що інформаційна революція, розвиток науки і техніки поставили людство перед новими проблемами. Майбутнє людини, соціальні ідеали, що складаються, диктують потребу позначити перспективні напрями, що обумовлюють появу оптимальних форм професійної підготовки кадрів і пристосовування до трудової діяльності покоління, яким належить самореалізуватись в умовах нових економічних відносин.

В минуле десятиріччя в нашому суспільстві проблемі професійної підготовки і самовизначенню надавалася велика увага. Проте сьогоднішні реалії на дозволяють задовольнятися наявними в цій області напрацюваннями.

Інтенсивна соціальна реструктуризація припускає нове осмислення вже наявного досвіду, рівно як і інноваційних досліджень, інакше ми ризикуємо втратити, залишити нереалізованими багато талантів, якими традиційно славилося українське суспільство.

Для того щоб зберігати і розвивати кадровий потенціал в суспільстві при організації підготовки кадрів, треба ураховувати напрями і темпи соціальних змін, а також орієнтуватися на розвиток тих особових ресурсів людини, які визначають ефективність його трудової діяльності в ринкових відносинах.

Довгострокова кадрова політика повинна ураховувати, що істотні зміни в соціумі відбуваються кожні 25-30 років. Отже, починати цілеспрямовану дію на особу слідує на самих ранніх етапах формування її професійної орієнтації, ще на фазі оптації. Йдеться про той період, коли людина стоїть перед вибором професії і робить цей вибір. А це відбувається як правило в старшому шкільному віці.

Людина не може ігнорувати ні свої психофізичні, ні інтелектуальні ресурси. Отже, саме тут на розвитку в людині здібностей, і бажань управляти собою і своїм миром, повинні бути сконцентровані всі зусилля психологів і педагогів. Проте в нових соціально-економічних умовах важливо не тільки виробити певні професійні навики, але і навчити їх успішно реалізовувати в соціальних умовах, що змінюються.

Саме тому, в своїй роботі ми вводимо поняття "психотехнічні засоби" використовувані на фазі оптації, орієнтований на успішну професійну підготовку  нових соціально-економічних умовах.

Проект професійного шляху старшокласників ми розглядаємо з двох сторін. З однією - це самостійна побудова особистих професійних планів, з іншою - цілеспрямована дія на вибір, за допомогою психотехнологій. Недостатня розробленість цих проблем, обумовили вибір теми  курсової роботи: "Психологічний аналіз професійних намірів старшокласників".

Отже, метою курсової роботи є проаналізувати професійні наміри старшокласників.

Об’єкт: старшокласники.

Предмет: професійні наміри.

Завдання:

1)  проаналізувати рівень розвитку професійних намірів старшокласників;

2)  дослідити уявлення дітей про майбутню професію;

3)  корекційна робота;

4)  аналіз результатів експериментальної роботи.


1. Теоретичні основи проектування професійного шляху старшокласників в школі.

І.1. Чинники що впливають на вибір професійного шляху старшокласників.

Визначення суті проектування професійного шляху є до цих пір невирішені задачі і тому звернення до даної проблеми займає важливе місце в творчому пошуку не тільки педагогів і психологів, але і філософів, методологів, письменників, представників різних напрямів науки.

Похожие материалы

Информация о работе