Діяльність практичного психолога з підвищення дієвості реклами

Страницы работы

Фрагмент текста работы

МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ  І  НАУКИ УКРАЇНИ

СЕВАСТОПОЛЬСЬКИЙ МІСЬКІЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

   Кафедра психології

Д И П Л О М Н А    Р О Б О Т А

на тему:    Діяльність практичного психолога з підвищення

 дієвості реклами.

Студента  гр ПМ- 6 з 

Науковий керівник: к.п.н., доцент           

,

Севастополь, 2005

Зміст

Вступ ………………………………………………………………………………….3

Розділ  1. Теоретичні основи психології реклами

1.1.  Сутність призначення і види реклами ……………………………..7

1.2.  Реклама як психологічна проблема ……………………….…….. 27

1.3.  Сучасні напрямки розвитку рекламного бізнесу на Україні ……41

Розділ  2. Основні напрямки діяльності психолога в сфері  рішення задач реклами і паблік рилейшнз  

           2.1. Цілі та завдання паблік рилейшнз: відмінне і спільне між

                  рекламою і паблік рилейшнз ………………………………………...45

           2.2. Позиціонування в паблік рилейшнз як  система стереотипів ….….49

           2.3. Особливості зовнішньоорганізаційної та внутрішньоорганізацій                  ної комунікації …………………………………………………….….54

           2.4. Особливості паблік рилейшнз у бізнесовій організації ……………62

           2.5. Новітні інформаційні технології арсеналу паблік рилейшнз.……. 65

Розділ 3. Експериментальне дослідження ефективності діяльності  психолога в області реклами і паблік рилейшнз

          3.1. Зміст   експериментальної   програми   діяльності  практичного

                 психолога в сфері  рішення задач реклами і паблік рилейшнз …….69

3.2. Методика проведення експериментальної роботи ………………….75

3.3. Результати експерименту …………………………………………….77

Висновок ……………………………………………………………………………91

Список літератури ………………………………………………………………….95

Додатки

Вступ

Сьогодні актуальність реклами не викликає сумніву, тому що вона відіграє ключову роль у розвитку ринкової економіки і є її важливим елементом. Прагнення до розвитку і конкуренція в підприємництві будуть знижуватися, якщо виробника позбавити такого ефективного зв'язку зі споживачем, який є реклама. Виробник перестане вкладати гроші в удосконалювання старих і створення нових товарів. Тому в країнах з високим рівнем життя і масовим виробництвом витрачаються величезні гроші на рекламу, і чим повніше і різнорідніше буде висвітлений увесь  комплекс рекламних компаній, тім більше буде можливостей для цивілізованого використання цього досить дорогого засобу маркетингу.

Основна функція реклами: передача інформації про товар (послугу), знайомство з ним потенційних покупців, переконання в необхідності придбання товарів (послуг). Від звичайного інформаційного повідомлення реклама відрізняється зацікавленістю в кінцевому результаті і збільшенні попиту на товар.

Цінність реклами полягає в тому, що вона залучає до себе багатьох талановитих людей – художників, письменників, режисерів, акторів, співаків, забезпечуючи їм постійний тренінг і безбідне існування. Саме ця категорія людей перетворює рекламу  в мистецтво. Про рекламу можна сказати, що це галузь, яка відгукується на запити і настрої суспільства і, отже, погодиться зі станом суспільства і його стандартами.

Реклама допомагає збільшити конкурентоспроможність товарів, щоб розширити їх частку ринку за рахунок сучасної високоякісної продукції, коли вторинний попит стабілізувався, а первинний ще не зовсім розвинувся.

Якщо об'єктивні характеристики багатьох товарів виявляються схожими, відокремлення товару (його позиціювання у заданому сегменті ринку) базується на символічній або суто психологічній вартості товару.

У такому разі реклама фокусує увагу споживчої аудиторії на соціальне значення товару чи на його престижність. Здебільшого такого ефекту реклами можна досягти лише значним коштом і настільки гучним "криком", щоб за ним не було чути "крику" інших — завдяки високому професіоналізму менеджерів, психологів, та інших виробників рекламної продукції.

Рекламісти відповідного фахового рівня, які вміють творчо мислити, створювати нові й адаптувати наявні методи реклами до української реальності, повинні перш за все враховувати знання психології людини, адже маркетингова діяльність завжди спрямована на задоволення потреб людини, налагодження комунікацій.

Актуальність теми полягає в тому, що психологічне забезпечення реклами – є одним із самих перспективних видів діяльності психологічних служб. Основним напрямком розвитку реклами повинний бути не стільки вплив рекламних засобів на обивателів з метою маніпулятивного впливу на них в інтересах фірми, оскільки удосконалювання її в напрямку допомоги покупцям, щоб навчити покупця орієнтуватися в системі сервісу реклами товару.

Методи, принципи, фактори й умови впливу на особистість реклами досить добре вивчені і застосовуються на практиці, та розглядалися в роботах Р.Чалдіні, И.А.Гольмана, М.К.Тутушкіной, Ю.П.Сурміна, Р.Рюттингера й ін. учених [6,29,32,34]. Розроблено багато методик впливу на психіку людини за допомогою знаково-символічної інформації, кольору, співвідношення просторових параметрів, музики й ін.

З метою підвищення ефективності реклами, сьогодні мова вже йде про розробку новітніх комплексних рекламних технологій, що функціонують у руслі визначених управлінських стратегій.

Предметом нашого дослідження стало вивчення ефективності роботи практичного  психолога з боку підвищення дієвості реклами.

Ціль нашої роботи полягала у тому, щоб виокремити основні напрямки діяльності психолога в сфері  рішення задач реклами і паблік рилейшнз, та на прикладі практичної роботи керівником відділу реклами і паблік рилейшнз крупної севастопольської компанії, застосувати відомі нам психологічні знання і довести значимість бізнес-психолога у цій галузі.

Нами були поставлені слідуючи задачі:

1.  Визначити психологічні основи реклами.

2.  Установити основні напрямки діяльності психолога в сфері рішення задач реклами і паблік рилейшнз.

3.  Виявити й охарактеризувати новітні інформаційні технології арсеналу

Похожие материалы

Информация о работе