Методичні вказівки до лабораторних робiт з курсу «Теоретична і прикладна механiка», страница 27

3 Лабораторна робота 3. Елементи силового і динамічного аналізу чотиришарнірного механізму аналітичними методами.................................................................. 19

Додаток A....................................................................................................... 29

Додаток Б........................................................................................................ 33

ПЕРЕЛIК ПОСИЛАНЬ.................................................................................. 37