Методичні вказівки до лабораторних робiт з курсу «Теоретична і прикладна механiка», страница 18

Всі необхідні для контрольних розрахунків дані ( маси і моменти інерціїїланок, кінематичні параметри ланок та їх  центрів мас) виводяться на екран монітора після вводу на запрошення ЕОМ початкових даних. Наприклад, якщо потрібно визначити потужність сили інерції  ланки АВ при =10 см,  то для цього використовується інформація =0,645 кг, 10.0166 cм/с, =3.1628 cм/с,  , =2.119 cм/с. Ocкільки , то враховуючи, що  маємо

3.3 Порядок виконання роботи.

1. Ознайомитися з методикою проведення силового і динамічного аналізу механізмів з одним ступенем вільності.

2.  З табл. 2 вибрати потрібний варіант завдання і ввести числа  ( n-  крізний номер групи ),   Проаналізувати результати виконання силового аналізу  механізму у вигляді залежності   і зафіксувати максимальне значення врівноважуючого моменту. Проаналізувати залежностi .

3.  Дослідити вплив величини моменту інерції маховика  на коефіцієнт нерівномірності руху  чотиришарнірника. Після вводу на запрошення ЕОМ моменту iнерцii маховика здійснюється інтегрування диференціального рівняння (3.11). Результати виводяться на екран у вигляді залежності w1(j1) і коефіцієнта нерівномірності руху . Дані занести у таблицю, стовпцями якої є значення і побудувати залежність . Рекомендовані значення : 1,2,3,5,8,12,16,20.