Методичні вказівки до лабораторних робiт з курсу «Теоретична і прикладна механiка», страница 6

після чого йде запрошення до вводу номера групи і варіанту завдання.

Зазначимо, що зображення кінематичної схеми на екрані відповідає поточним значенням відносних параметрів і змінюється одночасно зі зміною цих параметрів. Деякі подробиці комп’ютерної анімації кінематичної схеми чотиришарнірника наведені у додатку A.

Параметри  визначаються програмно за формулами , а бажані граничні  значення кутів хитання [yх] і передачі сили [g23] визначаються як цілі частини виразів  депостійні коефіцієнти.

Приклад. Дано:  . Розв’язок задачi про положення:  . Результати розв’язання задачi прямого пошуку (при  ) наведені на рис 1.4.

1.3 Порядок виконання роботи

1. Ознайомитися з методикою розв’язання задач метричного синтезу плоского чотиришарнірного механізму.

2. З табл.1 вибрати потрібний варіант завдання і ввести на запрошення ЕОМ три пари чисел . Зафіксувати розв’язок задачі про положення і натиснути клавішу Enter.

3. Скориставшись комп’ютерною анімацією кінематичної схеми чотиришарнірника, простежити на екрані взаємне розташування ланок ОА і АВ, які  відповідають крайнім  положенням ланки ВС. Почергово зупинити зображення схеми у цих положеннях і візуально визначити, яке з них відповідає мінімальному куту передачі сили від ланки АВ до ланки ВС.

    Таблиця 1.-Варiанти завдань до лабораторноi роботи 1