Методичні вказівки до лабораторних робiт з курсу «Теоретична і прикладна механiка», страница 20

8.  З якої умови визначається приведений момент інерції ?

9.  З якої умови визначається приведений момент сил ?

10. Який вигляд має диференціальне рівняння руху ланки зведення?

11. За якою формулою визначається коефіцієнт нерівномірності руху механізму?

Додаток A

Функціi положення i комп’ютерна анiмацiя чотиришарнірника

Функцією положення (ФП) будь-якої ланки механізму з одним ступенем вільності називають залежність координати, яка визначає положення цієї ланки, від координати положення ведучої ланки і розмірів ланок. В нашому випадку ФП використовуються для комп’ютерної анімації кінематичної схеми чотиришарнірника, а також при проведенні кінематичного аналізу механізму.

З рис. A.1 видно, що . З трикутника АКС маємо

tga=АК/СК=. Далі, з трикутника АВС за теоремою

косинусів знайдемо           або

,                            (A.1)

де m=АС. З трикутника ОАС маємо  підставляючи m2 в (A.1), знаходимо

де             .

Тоді

                     (A.2)

З трикутників АВС і ОАС маємо

звідки

          (A.3)

З рис. A.1 видно, що

                (A.4)

 Зображення кінематичної схеми механізму для заданого значення кута j1