Методичні вказівки до лабораторних робiт з курсу «Теоретична і прикладна механiка», страница 25

проекції векторних рівнянь (Б.1) , (Б.2) на осі ху мають вигляд

                           (Б.5)

                 (Б.6)

Тут w2, e2 - алгебраїчні величини відповідно кутової швидкості і кутового прискорення ланки АВ;

                      (Б.7)

                       (Б.8)

Модулі векторів  дістанемо з виразів

                       (Б.9)

Напрямки векторів   визначаються за допомогою кутів

               (Б.10)

з урахуванням знаків проекцій  .  Кут  відкладається від осi x проти руху годинникової стрілки, якщо  i в протилежний бiк, якщо

Приклад. Дано : l1=10 см,  Визначити швидкість і прискорення точки Е, положення якої на ланці АВ задається відношенням АЕ/АВ=0,6 (рис. Б.1).

Після введення на запрошення ЕОМ параметрів  на екрані з’являється інформація, яка використовується для подальших розрахунків: j2=41,881740, = -0,06643 рад/c, e2= -0,42985 рад/c2. Визначаємо довжину ланки АВ і відрізка ЕА

Знаходимо швидкість і прискорення точки А (полюса) ланки OA, яка здійснює обертальний рух зi сталою кутовою швидкістю w1