Методичні вказівки до лабораторних робiт з курсу «Теоретична і прикладна механiка», страница 19

4. Для проведення контрольних розрахунків і зображення схеми чотиришарнірника з усіма необхідними елементами (силами, моментами сил, кінематичними параметрами) зафіксувати приведену на екрані інформацію про величини для заданого кута j1, а також інерційні характеристики .

5. Визначити приведений момент інерції чотиришарнірника  , а також потужності сил  і моменту сил інерції .

6. Ввести на запрошення ЕОМ результати розрахунків і отримати код. Нульовий код означає, що при визначенні контрольних параметрів були припущені помилки і розрахунки треба повторити.

3.4  Зміст звіту

1. Формулювання задачі силового аналізу чотиришарнірника. Опис розрахункової динамiчної моделі механізму з одним ступенем вільності.

2.  Кінематична схема механізму для заданих розмірів ланок і кута j1, на якій повинні бути зображені усі сили, моменти сил і кінематичні параметри  (рис.3. 1).

3.  Графіки залежностей

4.  Розрахунки приведеного моменту інерції , потужностей сил  і моменту . Контрольний код.

5.  Висновки з роботи.

3.5  Контрольні питання

1. У чому  сутність силового аналізу механізму?

2. До чого зводяться сили інерції точок ланки механізму, яка має площину матеріальної симетрії, при її плоскому русі?

3.  Як визначаються потужності сили і моменту сили?

4.  Як визначається кінетична  енергія ланки плоского механізму?

5. З якої умови визначається врівноважуючий момент  , прикладений до ведучої ланки ОА?

6. Чи може потужність врівноважуючого моменту  бути від’ємною? Відповідь обгрунтувати.

7. Що являє собою розрахункова динамічна модель механізму з одним ступенем вільності?