Методичні вказівки до лабораторних робiт з курсу «Теоретична і прикладна механiка», страница 11

Початкові дані для виконання кінематичного аналізу чотиришарнірника беруться з табл. 2, а довжина ведучої ланки l1 та її кутова швидкість w1 визначаються за формулами l1=10+(n-1) [см],  w1=1+0,5(n-1)  [рад/c], де n - крізний номер групи. Розміри ланок АВ, ВС і ОС визначаються із співвідношеннь   Результати кінематичного аналізу механізму виводяться на екран у вигляді таблиці, а також графіков w2= w2(j1), e2=e2(j1)  і  w3=w3(j1), e3=e3(j1) (рис. 2.3, 2.4 ) .

Рисунок 2.3

Рисунок 2.4

2.3 Порядок виконання роботи

1. Ознайомитися з методикою проведення кінематичного аналізу плоских механізмів на прикладі чотиришарнірника.

2. З табл. 2 вибрати потрібний варіант завдання і ввести на запрошення ЕОМ числа  Проаналізувати результати виконання кінематичного аналізу у вигляді залежностей  w2= w2(j1), e2=e2(j1) і w3= w3(j1), e3=e3(j1). Побудувати графіки w3= w3(j1), e3=e3(j1) , скориставшись відповідною iнформацiєю на екрані монітора.

3. Для проведення контрольних розрахунків і зображення  схеми чотиришарнірника з кінематичними параметрами зафіксувати приведену на екрані інформацію про величини j2, w2, e2, w3, e3  для заданого j1.