Методичні вказівки до лабораторних робiт з курсу «Теоретична і прикладна механiка», страница 2

Програмне забезпечення лабораторних робіт складається з трьох програм, які розроблені упорядником у середовищі Delphi 6. Усі програми включають стислу інформацію, необхідну для виконання відповідної лабораторної роботи.

1 Лабораторна робота 1. Метричний синтез плоского чотиришарнірного механізму

1.1 Мета роботи. Знайомство з деякими задачами проектування (синтезу) механізмів і методами їх розв’язання ( на прикладі плоского чотиришарнірника).

1.2 Загальні відомості

У початковій стадії проектування (синтезу) будь-якого механізму вирішуються дві основні задачі: вибір схеми механізму і відшукання її параметрів.

Вибір схеми залежить від виду і характеру руху ведучої і веденої ланок,  а також від багатьох інших факторів (конструктивних, технологічних, економічних), які не піддаються простому математичному опису. Через велику кількiсть таких факторів чисто формальних методів вибору схеми у теперішнiй час не існує.

Припустимо, що з тих чи інших міркувань для хитання антени радіолокатора огляду був вибраний кривошипно-коромисловий механізм (чотиришарнірник).

Визначення параметрів вибраної схеми за заданими умовами складає другу частину головної задачі проектування механізмів. Усі наступні етапи проектування мiстять лише допоміжні розрахунки, мета яких – установити можливість і доцільність виконання прийнятої кінематичної схеми у металі.

Визначення параметрів механізму проводиться різними методами в залежностi від виду задачі, яка вирішується механізмом. Найбільш просто вирішується так звана задача про положення [2]. Для розв’язання задач метричного синтезу чотиришарнірника, зокрема, задачі про положення, доцільно використовувати відносні розміри ланок

                 

Задача 1. Нехай у чотиришарнірнику задані три положення ведучого кривошипа ОА ( кути ) і відповідні три положення веденого коромисла СВ ( кути ). Необхідно визначити такі величини параметрів , які забезпечують задану відповідність положень ланок ОА і ВС.