Методичні вказівки до лабораторних робiт з курсу «Теоретична і прикладна механiка», страница 22

для точки Q при l=2,2

хQ = хВ +2,2( хC - хВ  ),              уQВ + 2,2( уC - уВ ).

Координати точок на кінцях півкола радіуса   для зображення шарніра С одержимо з (A.5) при

Припустимо, що для зображення кінематичної схеми на екрані комп’ютера використовується графічний відеорежим, для якого відстані між пікселями по горизонталі і вертикалі збігаються, а число пікселів на відрізку довжиною 1 см дорівнює k. Тоді перехiд від системи координат оху до екранної системи координат OXY визначається за формулами

     

 де  - координати точки О в системі ОХУ, а квадратні дужки означають цілу частину відповідного числа. Довжина ведучої ланки l1 і координати   вибираються такими, щоб зображення кінематичної схеми

для будь-якого положення ведучої ланки не виходило за межі вікна виводу. Наприклад, якщо розмір вікна по вертикалі становить  пікселів, то виконання умов

       (A.6)

для заданого значення l1 гарантує невихід зображення за межі вікна по вертикалі ( - радіуси шарнірів А і В у пікселях). Невихід зображення по горизонталі забезпечується виконанням умови

               (А.7)

де  Хmax - розмір вікна по горизонталі.

Припустимо, що вибрані значення  l1,   задовольняють умовам (A.6), (A.7). Комп’ютерна анімація кінематичної схеми чотиришарнірника полягає в реалізації таких етапів: