Методичні вказівки до лабораторних робiт з курсу «Теоретична і прикладна механiка», страница 4

                                       (1.3)

Cенс цих співвідношень пояснює рис. 1.2, де зображена схема механізму, розміри ланок якого не задовольняють умовам (1.3).

      

Далі нам знадобляться деякі поняття. Кутом хитання коромисла ВС  називатимемо кут між двома крайніми положеннями цієї ланки, які відповідають, очевидно, двом випадкам розташування ланок ОА і АВ на одній лінії (рис. 1.3). З теореми косинусів маємо

 ,         .

Тоді кут хитання визначається як

Коефіцiєнт корисної дії механізму значною мірою залежить від умов передачі сил від ведучої ланки до веденої. Для оцінки цих умов використовують кут передачі  де =ABC (рис.1.3). Потужність сили  , яка діє на ланку ВС з боку ланки АВ і спрямована вздовж АВ, визначається за формулою

де   - швидкість точки В. Звідси видно, що найбільш сприятливі умови передачі сили відповідають . Кут    досягає мінімального значення в одному з крайніх положень ланки ВС і при проектуванні механізму бажано, щоб це значення було обмежене наперед заданою величиною. Формула для визначення кута  приведена у додатку A.