Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Шрифтові технології», страница 4

Рис.1.2 - Шрифт Multiple Masters з 4 осями

-  здійснювати експорт у формати TrueType й Type 1;

-  редагувати ширини знаків і задавати кернінг в автоматичному й ручному режимах (рис.1.3).

Рис.1.3 - Редагування ширини знаків і кернінга

-  роздрукувати таблицю шрифту;

-  за допомогою інструментів векторного рисування у звичній манері створювати нові знаки.

Специфікації FontLab представлені нижче.

Формати імпорту: PC Type 1, PC TrueType, CID, EPS.

Формати експорту: PC Type 1, PC TrueType, EPS.

Панель інструментів: Draw, Erase, VectorPaint, Rotate, Mirror, Skew, Scale, Zoom, Composite, Set Startpoint, Insert Node, Remove Overlap, Merge Contours, Subtract Contours, Intersect Contours, Snap to Guides, Check Connections, Nodes at Extremes, Ruler, Undo (100+ levels).

Фільтри: Bold, Outline, Sidebearings Control, Scale, Slant, Rotate.

Робочі вікна: Edit, Font chart, Font Manager, Preview/Kerning/Metrics.

Кодові сторінки: Unicode, Custom, ANSI, ASCII.

Тестові роздруківки: Character, Preview, Font Table, Kerning, Font Report, Encoding.

Посібник користувача: 370-сторінок докладних інструкцій.

Вимоги до системи: 8MB RAM, монітор SVGA, миша, WIN95, WIN3.x, WIN NT, or OS/2.

1.3 Порядок виконання роботи

1.  Дослідити можливості редактора шрифтів FontLab.

2.  Дослідити інструменти редактора глифів.

3.  Розробити ідею шрифту. Наприклад, це буде щось із розряду "Black", тобто досить насичений неконтрастний "чорний" шрифт.

4.  Відкрити редактор FontLab. Створити новий файл шрифту File/New. Установити режими "Unicode" й "Ranges" (рис.1.4).

Рис.1.4 - Встановлення режимів "Unicode" й "Ranges"

5.  Починаємо робити літеру "А". Для цього клацаємо двічі в комірці позначеній як "0041" і ще раз двічі, щоб відкрити вікно "Gliph" (рис.1.5).