Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Шрифтові технології», страница 21

3.3 Порядок виконання роботи

1.  Дослідити можливості програми управління шрифтів Bitstream Font Navigator.

2.  Дослідити вікна панелі управління Font Navigator.

3.  Створити нові набори шрифтів (по 5-7 файлів), у яких шрифти зібрані відповідно до класифікації: із зарубками, без зарубок, із прямокутними зарубками, рукописні, декоративні, альтернативні.

4.  Включаючи й виключаючи створені набори шрифтів, перевірити їх наявність у списку доступних у прикладних програмах (MS Word та інших).

5.  Роздрукувати дерево каталогів створених наборів шрифтів (ліве нижнє вікно панелі управління Font Navigator).

6.  Включити в один з наборів створений у попередній лабораторній роботі шрифт і переглянути символи в редакторі MS Word.

3.4 Зміст звіту

Мета роботи.

Короткий опис виконаних операцій і використаних засобів.

Роздруківка зовнішнього вигляду дерева каталогів створених наборів шрифтів.

Висновки про можливості програм управління шрифтів.

3.5 Контрольні запитання й завдання

1.  Призначення програм управління шрифтів?

2.  Назвіть основні модулі й вікна панелі управління Font Navigator.

3.  У якому вигляді зберігається інформація в наборах шрифтів?

4.  Охарактеризуйте формати шрифтових файлів.


Перелік посилань

1.  Каров П. Шрифтовые технологии. Описание и инструментарий. Пер. с англ. – М.: Мир, 2001. – 454 с. (1 екз., кафедра)

2.  Феличи Дж. Типографика: шрифт, верстка, дизайн. Пер. с англ. и комент. С.И. Пономаренко. –СПб: БХВ – Петербург, 2004. – 496 с.
(1 екз., кафедра)

3.  Д. О’Квин. Допечатная подготовка. Руководство дизанера: Пер. С англ.: Уч. пос.: М.: Издательский дом “Вильямс”, 2001. – 592 с. (20 екз.)

4.  Шрифты. Разработка и использование. Барышников Г.M., Бизяев А.Ю., Ефимов B.B., Моисеев A.A., Почтарь Э.И., Ярмола Ю.А.- M., Издательство ЭКОМ, 1997. - 288 с: ил.


Навчальне видання

Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни
«Шрифтові технології» для студентів усіх форм навчання напряму
6.051501 «Видавничо-поліграфічна справа».