Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Шрифтові технології», страница 8

Крім команд побудови контурів, використовуються команди й інструменти редагування.

Основний з них - інструмент редагування Edit, що може переміщати точки в поточечному і вільному режимах, змінювати властивості будь-яких об'єктів, розташованих у вікні редагування, видаляти й додавати опорні точки, перетворювати вектори в криві й зворотно, нормалізувати криві (перетворювати їх у дуги еліпсів) і виділяти частину контуру. При переміщенні опорних точок й інших елементів опису символу можна точно задавати їхні нові координати, натиснувши на клавішу Ctrl.

Властивості інструмента редагування доповнюють два інших інструменти: Select й Erase. Перший використовується для більш зручного виділення ділянок контуру, з якими після цього можна робити різні операції, наприклад, скопіювати в інше місце, видалити, дублювати або трансформувати. Другий інструмент застосовується для швидкого видалення опорних точок і працює як стиральна гумка.

Інструменти Arc й Curve застосовуються для перетворення ділянок контурів у частину еліпса або в криву Безьє відповідно. Інструмент Curve можна використовувати для ручної апроксимації ділянок контурів, а його властивість фіксації напрямків контрольних векторів кривої, що утворюється, дозволяє за один крок одержувати високоякісні контури. Інструмент Arc, крім своєї основної функції, може застосовуватися для визначення довільних еліпсів або окружностей.

Для точного визначення положення опорних точок застосовується інструмент Set, використовуючи який можна точно встановити будь-яку опорну точку щодо іншої, задавши зсув у прямокутних або полярних координатах.

Інструмент Move призначений для переміщення виділених ділянок контурів й їхнього трансформування (масштабування, повороту або нахилу).

Для вимірювання будь-яких розмірів символу застосовується інструмент Meter. Так само як й інструмент Set, він може працювати в прямокутній або полярній системі координат. Вимірювання можуть провадитися у вільному режимі (без обмеження напряму) або перпендикулярно контуру. Крім вимірювання відстаней і кутів, інструмент Meter може використовуватися для пристосування хінтів і рисування трьох типів прямокутних штрихів.

Редагування існуючих шрифтів. Для того щоб почати роботу з готовим контурним шрифтом, його необхідно імпортувати. Ця операція досить проста й зводиться до вибору команди Import з меню File, зазначенню формату, у якому представлений шрифт (TrueType або Type 1), і вибору шрифтового файлу. Як тільки ви виконаєте всі ці дії, FontLab почне імпортувати шрифт і через якийсь час його символи з'являться в робочих вікнах програми.