Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Шрифтові технології», страница 18

Другий спосіб припускає використання панелі управління Adobe Type Manager. ATM 4.0 дозволяє підключати шрифти, не розміщені в SystemFolder, поєднувати їх у набори (Sets) і змінювати список шрифтів, не перезавантажуючи операційну систему. Названі можливості стосуються не тільки PostScript, але й інших видів шрифтів, використовуваних Mac OS. Для установки ATM 4.0 не потрібно нічого, крім однойменної панелі управління - просто помістіть її в SystemFolder:ControlPanels і перезавантажте машину.

При виклику панелі управління ATM на екран видається її головне діалогове вікно (рис. 3.10).

Рисунок 3.10 - Головне діалогове вікно ATM 4 для Macintosh

Воно містить дві панелі - наборів (Sets) і шрифтів (fonts). Перемикач у верхній частині вікна дозволяє залишити на екрані одну із цих панелей, або визвати одночасно обидві. Панель наборів шрифтів містить кілька (або жодного) наборів шрифтів. Набір шрифтів являє собою групу шрифтів, призначену користувачем для спільного використання - це єдина вимога до шрифтів, що входять в один set (набір). He потрібно ні розташування в одному каталозі, ні будь-якої іншої єдності включених до одного набору шрифтів. Зовні набір представляється піктограмою папки, як каталог в Finder, ідентифікується ім'ям і може бути відкритий для перегляду поворотом прапорця «стрілка» ліворуч від піктограми набору; після повороту прапорця під рядком з ім'ям набору з'являються імена вхідних до нього шрифтів з відповідними піктограмами.

Елементами набору шрифтів є font suitcase або окремі bitmap шрифти, якщо такі використовуються. Для роботи з PostScript-шрифтами використовуються відповідні растрові шрифти, що посилаються на необхідні PostScript.

Всі шрифти, відомі Adobe Type Manager, зберігаються в його базі даних і перераховуються в правій панелі головного вікна АТМ - списку шрифтів. Перемикач на верхній кромці панелі дозволяє вибрати між списком всіх відомих АТМ шрифтів (known fonts) і списком тільки активних на цей момент шрифтів (active fonts).

Шрифти й набори шрифтів можуть бути активними або пасивними. Активні шрифти доступні для використання в прикладних програмах і виводу на друк; пасивні поводяться так, ніби їх взагалі не було. Для активізації шрифту або групи шрифтів досить виділити їх імена в будь-якому зі списків і натиснути кнопку activate у нижній частині вікна ATM (кнопка «гасне», якщо всі виділені шрифти вже активні). Для переведення шрифту або групи шрифтів у пасивний стан використовується кнопка «Deactivate». Активація набору викликає активацію всіх вхідних до нього шрифтів. Деактивація набору переводить у пасивний стан весь його вміст. Зміна стану активності шрифту діє не тільки після виходу з ATM, але й після перезавантаження системи.