Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Шрифтові технології», страница 11

3.2.1 Шрифти в Windows

Робота зі шрифтами операційної системи Windows 95 і вище досить сильно відрізняється від Windows більш ранніх версій. Роль файлів win.ini й system.ini для самої Windows і додатків, спеціально розроблених для Windows 95 і старше, грає системна база даних Registry. Повний список шрифтів, контрольованих Windows (тобто bitmap й TrueType), розташовується в [HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\ Microsoft\Windows\ CurrentVersion\ Fonts]. Екранні (bitmap) шрифти, використовувані системою, додатково перераховуються в [HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ fontsize], де вони групуються по розмірах (96 й 120 для відповідних розмірів логічного дюйма).

Для переважної більшості програм управління шрифтами здійснюється через ярлик папки «Fonts», що знаходиться на панелі управління (Control panel). Розширення файлів шрифтів: .FON -для растрових і векторних, .TTF - для шрифтів TrueType. Растрові й векторні шрифти представляються піктограмою - однією заголовною літерою «А», шрифти TrueType - подвійною «Т». Імена файлів, що містяться в папці Fonts, Windows також не виставляє напоказ - замість них поруч із піктограмами з'являються назви самих шрифтів.

Для установки нового шрифту досить у вікні папки Fonts викликати з меню File команду «Install new fonts» (установити новий шрифт), після чого на екрані з'явиться діалогове вікно додавання шрифтів.

Ще простіше відбувається видалення шрифтів - досить відзначити непотрібні вже шрифти й дати команду «видалити» (через меню File або за допомогою правої кнопки миші). При цьому автоматично видаляється й файл шрифту, і відповідна інформація в Registry.

Для роботи з PostScript-шрифтами потрібна установка додаткового програмного засобу - Adobe Type Manager.

ATM версії 4 дозволяє:

змінити список доступних шрифтів «на льоту», без виходу із прикладної програми;

підтримуються маніпуляції як PostScript, так й TrueType шрифтами;

встановлені шрифти можна об'єднувати в набори, швидко активізуючи ті й тільки ті шрифти, які потрібні на цей момент.

Головне вікно панелі управління ATM 4 наведено на рис. 3.1. Воно містить список шрифтів і наборів шрифтів (Sets).