Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Шрифтові технології», страница 6

Рис.1.8 - А ось і та сама "карлючка" унизу, про яку кілька разів згадувалося.

11.  Для того, щоб об'єднати контури всіх прямокутників, що складають літеру "А", треба клацнути правою клавішею миші у вікні "Gliph" й у спадаючому меню вибрати пункт "Contour / Remove overlap" (рис. 1.9).

Рис.1.9 - Об'єднання контурів

12.  Далі будуємо знак "В" і всі інші по уяві й подобі, керуючись чуттям і художнім смаком.

13.  Після всіх операцій, перейдіть у меню "File / Save as" і збережіть свій шрифт у різних форматах у папці «Для студентів».

14.  Згенеруйте шрифт у кращому для вас форматі (краще в декількох).

15.  Перевірити можливість застосування шрифту в прикладних програмах.

16.  Роздрукувати фрагмент тексту з розробленим шрифтом.

1.4 Зміст звіту

Мета роботи.

Короткий опис виконаних операцій і використаних засобів.

Роздруківка зовнішнього вигляду символу (таблиці символів).

Висновки про можливості редактора.

1.5 Контрольні запитання й завдання

1.  Призначення редакторів шрифтів?

2.  Назвіть основні модулі програми.

3.  У якому вигляді зберігається інформація про символи шрифту у файлі?

4.  Охарактеризуйте формати шрифтових файлів.


2 СТВОРЕННЯ НОВОЇ ГАРНІТУРИ ШРИФТУ
в РЕДАКТОРІ Fontlab 4.6

2.1 Мета роботи

Дослідження можливостей шрифтового редактора на прикладі Fontlab 4.6, навчитися створювати й редагувати шрифти з великим набором символів у форматах PostScript Type 1 й TrueType.

2.2 Методичні вказівки по організації самостійної роботи студентів

При підготовці до заняття необхідно вивчити наступні питання, викладені в [1, 2, 4].

Підготовка шрифту. Перш ніж взятися до створення символів, необхідно розмітити шрифт (вживаємо це слово в його традиційному значенні - див. рис. 2.1).

Рисунок 2.1 Приклад символу з усією розміткою