Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Шрифтові технології»

Страницы работы

Содержание работы

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ З ДИСЦИПЛІНИ

«Шрифтові технології»

для студентів усіх форм навчання напряму 6.051501  
«Видавничо-поліграфічна справа»

                                                                        ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                        кафедрою інженерної та

                                                                        комп'ютерної графіки

                                                                        Протокол № 6 від 20.11.2009

Харків  2009


Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Шрифтові технології» для студентів усіх форм навчання напряму 6.051501 «Видавничо-поліграфічна справа».  /Упоряд. О.В. Попов, В.Ф.Челомбітько. - Харків: ХНУРЕ, 2009. - 32 с.

У п о р я д н и к и       О.В. Попов

В.Ф.Челомбітько


ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Методичні вказівки розроблені для проведення лабораторних робіт з курсу «Шрифтові технології» для студентів напряму 0927 «Видавничо-поліграфічна справа» усіх форм навчання відповідно до робочої програми за курсом.

Предметом вивчення у курсі «Шрифтові технології» є технології проектування, кодування та формати комп’ютерних шрифтів, а також програмні засоби управління шрифтами, створення і редагування шрифтів.

Метою курсу є вивчення теоретичних основ будови літери, як графічної форми, історії виникнення та розвитку шрифту, шрифтових стандартів, форматів комп’ютерних шрифтів, фірм-виробників шрифтів, а також придбання студентами практичних навиків у створенні і редагуванні шрифтів із використанням редакторів, у роботі з засобами, що забезпечують управління шрифтами.

В результаті засвоєння лекційного матеріалу студенти повинні ЗНАТИ:

-  історію виникнення та розвитку шрифту;

-  типографські шрифти та їх елементи;

-  основи шрифтової графіки;

Похожие материалы

Информация о работе

Тип:
Методические указания и пособия
Размер файла:
770 Kb
Скачали:
2