Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Шрифтові технології», страница 14

ATM 4.0 не дозволяє працювати з однойменними шрифтами, навіть якщо вони встановлюються без копіювання в каталог шрифтів ATM. При спробі встановити шрифт, однойменний з існуючім, ATM видає запит: зберегти в базі даних старий шрифт або замінити його на однойменний новий. Шрифти в базі даних ATM для PC реєструються й різняться тільки по імені.

Якщо шрифти додавалися в один з існуючих наборів (виділений у лівій частині вікна), процедура додавання шрифтів у набір завершується автоматично. При цьому шрифти автоматично активізуються, якщо набір, до якого провадилося додавання, вже активний. Якщо ж додавання провадилося у фіктивний набір New Set, після натискання кнопки Add на екрані з'являється запит нового імені набору (рис. 3.6). Іменем за замовчуванням пропонується ім'я першого з шрифтів, що додають. Прапорець «Activate set after creating» дозволяє одночасно зі створенням набору й записом шрифтів у базу даних ATM активізувати їх.

Рисунок 3.6 - Запит на створення нового набору шрифтів в ATM 4

Четверта панель, Settings (рис. 3.7), дозволяє отримати доступ до великої кількості настроювань програми ATM. Тут можна на час повністю виключити систему Adobe Type Manager (перемикач On/Off) і встановити розмір кеша екранних шрифтів - ці параметри залишилися такими ж, як й у версії 3. Тут же можна змінити каталоги, у яких ATM буде розміщати знову встановлювані шрифтові файли (хоч немає ніяких серйозних причин це робити). Тут же викликається діалогове вікно «MS PostScript driver» (однойменною кнопкою), наведене на рис. 3.8. Для того, щоб встановлювані вами шрифти нормально роздруковувалися на будь-якому PostScript-принтері, установіть перемикач у позицію «Mark as Autodownload for PostScript Printer».

Інша програма, що виконує аналогічні ATM 4 функції по управлінню шрифтами, - це Bitstream Font Navigator, що входить у базову комплектацію пакета CorelDraw. Панель управління Font Navigator показана на рис. 3.9.

Панель управління Font Navigator містить 4 вікна, аналогічних закладкам ATM 4: список знайдених на дисках шрифтів (Contents of Font Catalog), список і зміст наборів шрифтів (Font Groups), список інстальованих шрифтів (Installed Fonts) і вікно зразків символів і прикладів накреслення (Font Sample).