Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Шрифтові технології», страница 12

Рисунок 3.1 - Головне діалогове вікно ATM 4

Набір встановлених шрифтів позначається піктограмою папки з літерою «А»; PostScript-шрифти позначаються вензелем з літер «Р» й «s»; TrueType-шрифти позначаються вензелем із двох «Т». Вміст папки (набору шрифтів) відкривається для перегляду подвійним клацанням на ній; вкладені в набір шрифти відображаються під ним зі зсувом вправо й пов'язані з утримуючим їх набором пунктирною лінією; друге подвійне клацання миші на наборі шрифтів ховає його вміст.

Ліворуч від кожного шрифту й набору шрифтів розташовується прапорець (checkbox), галочка в якому відповідає активному шрифту, її відсутність - неактивному. Перемикання стану прапорця здійснюється одним клацанням миші на ньому; ту ж функцію дублюють кнопки «Activate» й «Deactivate» у правій частині діалогового вікна. Активізація набору шрифтів, природно, означає активізацію всіх шрифтів, що містяться в ньому. Частково активний набір шрифтів позначається «сіркою» галочкою. Активні шрифти доступні в будь-якому додатку для відображення на екрані й виводу на друк; про існування неактивних шрифтів відомо тільки Adobe Type Manager.

Крім панелі «Sets» у діалоговому вікні ATM доступно ще три панелі: Font List (Список шрифтів), Add Fonts (Додавання шрифтів) і Settings (Установки). Список шрифтів (рис. 3.2) містить тільки перелік шрифтів (всіх або тільки активних - залежно від стану перемикача в правій частині діалогового вікна). Мітка ліворуч від імені шрифту означає активний його стан, однак активувати або деактивувати шрифт із цієї панелі не можна.

Рисунок 3.2 - Список шрифтів ATM 4

Подвійне клацання мишею на імені шрифту дозволяє викликати вікно перегляду шрифту (рис. 3.3). Воно доступно як для шрифтів, доступних ATM (активних або неактивних), так і для шрифтів, не встановлених у базу даних ATM (у режимі додавання шрифтів).

Рисунок 3.3 - Вікно інформації про шрифт в ATM 4

Крім зразків символів і прикладів накреслення для різних кеглів, у вікні перегляду шрифту міститься інформація про імена файлів .PFM й .PFB, що складають його опис, що дуже корисно при необхідності передати шрифти для використання разом з вашим документом. Тут же наводиться повне ім'я PostScript-шрифту, під яким його буде розпізнавати пристрій виводу, а також номер його версії, істотний для зіставлення однойменних шрифтів.