Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Шрифтові технології», страница 16

При установці системного програмного забезпечення програма інсталяції розміщає в SystemFolder:Fonts комплект так званих «системних» шрифтів - Geneva, Chicago, Monaco і ряд інших, об'єднаних в suitcase відповідно до імен гарнітур. B залежності від версії системи ці шрифти можуть бути тільки растровими, або мати TrueType-варіанти.

He видаляйте системні шрифти, тому що це може порушити роботу OS.

Bitmap шрифти із трьома перерахованими вище іменами продубльовані в системному ресурсному файлі. Якщо при завантаженні системи адміністратор шрифтів не виявляє в SystemFolder:Fonts системних шрифтів, він створює їх заново на підставі інформації, завантаженої з файлу System.

При завантаженні адміністратор шрифтів операційної системи створює список доступних шрифтів, що включає посилання на шрифтові файли їхні імена, ідентифікатори й іншу службову інформацію. Будь-яка програма, що працює з текстом (або з окремими символами як елементами рисунка) має доступ до шрифтів тільки через адміністратор шрифтів. Відповідно, програми мають доступ тільки до тих шрифтам, які були включені в список адміністратором шрифтів.

Порядок перегляду шрифтів і формування їхнього списку при завантаженні операційної системи наступний:

• системні шрифти із системного ресурсного файлу System;

• bitmap й TrueType шрифти з каталогу SystemFolder:Fonts;

• bitmap й TrueType шрифти з наборів, що відкриваються автоматично, розширення Suitcase і панелі управління ATM.

Список шрифтів може бути змінений без перезавантаження машини за допомогою засобу suitcase або четвертої версії ATM. При формуванні списку в процесі початкового завантаження операційна система відкриває не більше 128 файлів з екранними шрифтами - наступні ігноруються. Процес може припинитися достроково також у тому випадку, якщо у двох або більше font suitcase, розташованих в SystemFolder:Fonts, присутні однойменні шрифти, що викликають конфліктну ситуацію, або suitcase c порушеною структурою даних (зіпсований шрифт).

PostScript шрифти не завантажуються й не проглядаються адміністратором шрифтів при завантаженні системи. Вони можуть використовуватися для виводу на друк або дисплей, якщо в системі присутня system extension ATM (Adobe Type Manager). Він поставляється як окрема програма, а також входить у комплекти поставки таких програмних пакетів, як Adobe Illustrator або Adobe Acrobat. Для того, щоб забезпечити операційній системі доступ до PostScript шрифту, необхідний відповідний йому bitmар шрифт або font suitcase, що містить ссskre на outline-шрифт.