Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Шрифтові технології», страница 13

B панелях Sets й Fonts List є кнопка «Remove», призначена для видалення шрифтів з бази даних ATM. Tа ж дія може бути викликаною через меню правої клавіші миші. Запит на видалення формується для всіх шрифтів, відзначених у списку; якщо в списку відзначений набір шрифтів, разом з ним видаляються всі шрифти, до нього вхідні. Натискання кнопки Remove викликає на екран діалогове вікно підтвердження (confirmation) - рис. 3.4.

Рисунок 3.4 - Діалогове вікно видалення PostScript-шрифтів в ATM 4

Тут ви можете додатково відзначити два checkboxes; верхній (Remove Fonts from All Sets and Master Font List), будучи відзначеним, викликає стирання посилань на шрифт, що видаляється, не тільки з поточного набору, але й всіх інших наборів шрифтів. При відсутності позначки шрифт видаляється тільки з того набору, у якому знаходиться посилання на шрифт, виділене в момент натискання кнопки Remove.

Другий (нижній) прапорець «Remove fonts files from disk» (доступ до нього можливий, тільки коли відзначений верхній - не можна видалити з диска файл шрифту, що може міститися в іншому наборі) викликає видалення не тільки посилань на шрифт із бази даних ATM, але й фізичне стирання файлів шрифту з диска. He використовуйте цю можливість, якщо шрифти в ATM встановлювалися без копіювання файлів у каталог шрифтів ATM, тому що ви видалите оригінали, а не копії шрифтових файлів.

Для додавання нових PostScript-шрифтів в ATM 4 служить спеціальна панель Add Fonts. При її активізації (рис. 3.5) у списку наборів (у лівій частині вікна) з'являється фіктивний набір з ім'ям New Set (новий набір). Залишіть усе без змін, якщо припускаєте створити новий набір шрифтів; виділіть один з існуючих наборів, якщо припускаєте розширити існуючий набір.

Рисунок 3.5 - Діалогове вікно додавання PostScript-шрифтів в ATM 4

Джерелами шрифтів можуть бути файли на якому-небудь диску («Browse for fonts») або зареєстровані в ATM шрифти («Add from font sets» забезпечує пошук потрібних шрифтів через список наборів, а «Add from master fonts list» дозволяє вибрати потрібні шрифти із загального списку шрифтів ATM, упорядкованого за алфавітом). Для установки шрифтів з диска необхідні .PFB файл PostScript-опису шрифту й .PFM (або .AFM й .INF) файл метрики шрифту. Прапорець «Add without copying files» дозволяє виключити копіювання файлів шрифтів у каталог шрифтів ATM.