Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Шрифтові технології», страница 23

ДОВІДКА ПРО АВТОРІВ

Попов Олександр Володимирович – к.т.н., асистент кафедри інженерної та комп’ютерної графіки Харківського національного університету радіоелектроніки.

Тел..: роб. 8(057) 702-13-78

e-mail: tvicg@kture.kharkov.ua

Челомбітько Віктор Федорович – доцент кафедри інженерної та комп’ютерної графіки Харківського національного університету радіоелектроніки.

Тел..: роб. 8(057) 702-13-78, дом. 94-26-85

e-mail: tvicg@kture.kharkov.ua

Назва рукопису: Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Шрифтові технології» для студентів усіх форм навчання напряму 6.051501 «Видавничо-поліграфічна справа».


ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 6

засідання кафедри інженерної і комп'ютерної графіки

від 20 листопада 2009 р.

СЛУХАЛИ:        Повідомлення доц. В.Ф. Челомбітька та ас. О.В. Попова про підготовлені ними до видання методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Шрифтові технології» для студентів усіх форм навчання напряму 6.051501 «Видавничо-поліграфічна справа». Робота виконана за відкритим планом видань методичних вказівок.

ВИСТУПИЛИ:   Опонент від кафедри доц. А.В. Бізюк повідомив, що дисципліна «Шрифтові технології» читається більше трьох років для студентів денного відділення як вибіркова, кожного року вибирається 18-35 студентами напряму «Видавничо-поліграфічна справа», і забезпечена методичними вказівками для лабораторних робіт в електронному вигляді. Тому видання методичних вказівок є необхідним. Методичні вказівки розроблені у відповідності до робочої програми з курсу. Вони вміщують необхідний матеріал для вивчення курсу і виконання лабораторних робіт, контрольні питання і завдання. Рукопис відповідає вимогам до методичних вказівок до лабораторних робіт для опублікування у відкритому друку.

УХВАЛИЛИ:      Рекомендувати методичні вказівки для лабораторних з дисципліни «Шрифтові технології» для студентів усіх форм навчання напрямку 6.051501 «Видавничо-поліграфічна справа» до видання.

Завідувач кафедри ІКГ                       В. П. Ткаченко

Секретар                                              Л. Б. Середа