Гідрогеохімія (геохімія підземних вод): Навчальний посібник, страница 53

У деяких державах промислові води – основна сировина для видобутку не лише хлориду натрію, калію, радону, брому та йоду але й таких елементів як літій, рубідій, цезій, стронцій, бор. Існує можливість вилучення з них важких металів, урану та інших компонентів.

На території колишнього Радянського Союзу 29 % йоду видобувалося із скидних нафтових вод специфічного складу. Близько 70 % брому вилучалося з підземних вод, а 30 % - з озерної рапи і відходів калійного виробництва. В Україні бром і йод вилучають з морської води (м. Саки, Крим). У США продуктивність бромних заводів сягає 138 тис. т на рік. В Італії ще до Другої світової війни щорічно отримували з парогідротерм 7500 т борної кислоти і 4500 т бури. За опублікованими даними у США з водних розчинів видобувається вольфрам, уран і літій. У ФРН – рубідій та цезій. У Франції – літій. І таких прикладів стає все більше. Деякі уявлення про закордонні родовища промислових вод дає таблиця 4.3.

Таблиця 4.3.

Приклади деяких закордонних родовищ промислових вод.

Родовище

Хімічний елемент

Концент-рація,г/т

Запаси,

млн.т

Виробництво хімічних сполук, тис.т/рік

оз. Серлс

(США)

Rb

Li

Br

J

B

W

K

1

40

850

29

3500

55

2700

0,001

0,038

0,808

0,028

5,5

0,053

26,0

Не виробляється

Li2CO3 – 1,1

Немає даних

Немає даних

Na2B4O7 10H2O – 200,0

Не виробляється

K2SO4 – 50,0

Велике Солоне озеро (США)

Li

Mg

K

60

8000

4000

0,86

157,5

97,5

LiCl – 0,45

MgCl2 – 363,0

K2SO4 – 41,0

Тосканське паро- гідротермальне

родовише

(Італія)

B

NH4

1200

7200

Немає

даних

H3BO3 – 34,4

Na2B4O7 10H2O – 5,0

Мертве море

(Ізраїль)

Li

Br

Rb

K

18

4300

6

1080

1765

4200

57,5

Немає даних

Не виробляється

Br – 13,0

Не виробляється

KCl – 1000,0

K2O – 492,0

Вивчення хімічного складу підземних і шахтних вод, а також промстоків низки підприємств Донецької області вказує на реальну можливість використання їх як гідромінеральної сировини. Найперспективнішими в цьому плані є Південно-Донбаський, Червоноармійський та Центральний геолого-економічні райони. Тут у підземних та шахтних водах встановлено промислові або наближені до них концентрації низки цінних компонентів, серед яких Li, Ba, Br, Ge.


4.4. Екологічна гідрогеохімія

Взаємодія людини з природою – історично довготривалий і протиречивий процес. Покращуючи умови свого існування, людина руйнує природні об’єкти, перетворює ландшафти, погіршує стан ґрунтів, води і повітря. В результаті у природі відбуваються незворотні біологічні зміни, що призводять не лише до зникнення десятків і сотень видів рослин та тварин але і до збільшення захворюваємості та смертності серед людей. У цих умовах проблема збереження відносно сприятливого середовища для існування людини стає життєво необхідною.

Найважливішими складовими довкілля є літосфера, гідросфера, атмосфера та біосфера. Тут, у відповідності до вчення академіка В.І. Вернадського, відбувається інтенсивне формування нової, пов’язаної зі свідомою діяльністю людини, оболонки Землі – ноосфери, у якій людина за ступенем дії стала найпотужнішою геологічною силою. Причому найбільш потерпають від цієї дії підземні води верхніх водоносних горизонтів і комплексів, хімічний склад яких постійно змінюється під дією антропогенного впливу.

В умовах, що склалися, основною проблемою природокористування є збалансованість протилежних напрямків діяльності людини – корисної та шкідливої. Розвиток такої концепції дозволив сформулювати поняття про охорону геологічного середовища, зміст якого у раціональному природокористуванні, що передбачає мінімально можливий негативний вплив на природу.

Гідрогеохімічні дослідження в області охорони природних вод проводяться у чотирьох основних напрямках:

1)  у зв’язку з охороною підземних вод від забруднення;