Гідрогеохімія (геохімія підземних вод): Навчальний посібник, страница 37

Розвантаження підземних вод кайнозойських і, частково, мезозойських комплексів, що залягають вище рівня ерозійного зрізу, відбувається у долини річок і балок. а вод глибоких горизонтів мезозою і палеозою – здебільшого по розривних порушеннях.

Із зануренням водоносних комплексів, зростають величини гідравлічних напорів підземних вод, а також збільшуються їхні мінералізація та лужність.

Підземні води водоносних горизонтів і комплексів регіону характеризуються специфічними геохімічними особливостями. Вони відрізняються за своїми макро- та мікроелиментним складом, величиною мінералізації та кислотно-лужного потенціалу (рН) (табл.. 2.8).

Окрім вищезгаданих, іноді зустрічаються води, хімічний склад яких відрізняється від характерного для регіону. Такі явища найчастіше можуть обумовлюватися техногенним впливом, проте бувають пов'язаними і з природними аномальними процесами.

Таблиця 2.8

Геохімічна характеристика основних водоносних комплексів Дніпровсько-Донецького водонапірного басейна

Водоносні

комплекси

(індекси)

Переважні геохімічні типи підземних вод

Мінералізація (М), г/л

рН

Характерні

мікроелементи і гази

Q

HCO3-Ca(Mg)

HCO3-SO4-Ca(Mg, Na)

0.5-1.5

1.0-2.0

7.0-7.2

6.8-7.2

Br, B, Zn, (As, Cu);  NO2,NO3, O2,N2

N-P

HCO3-SO4-(Ca, Mg, Na)

SO4-HCO3-(Ca, Mg, Na)

0,5-2,5

1,0-5,0

6,8-7,2

6,9-7,4

Br, B, F, (As, Cu);

N2, H2S, O2

K2

HCO3-Ca(Mg)

HCO3-SO4-Ca(Mg, Na)

0,5-2,5

6,8-7,2

Br, As, Cu, Zn,

(Hg, Pb, Ni)

K2CM –K1- J

HCO3-SO4-Ca(Mg, Na)

SO4-HCO3-(Cl)- Na

1,0-3,0

1,5-6,0

6,7-7,4

6,9-7,6

F, Br, B, Zn, Cu;  NO2, NO3

T

HCO3-SO4-Ca(Mg, Na, Ca)

SO4-HCO3-(Cl)- Na (Mg, Ca)

Cl-HCO3-Na

Cl-Na

1,0-2,0

1,5-5,0

до 10,0-16,0

6,8-7,3

6,7-7,4

7,8-8,3

Br, As, Hg, B, F, Co, Ni

qP1

На ділянках, де солі вилужені: SO4-Ca(Na, Mg)

SO4-Cl- Na- Ca (Mg)

У зоні сучасного вилужування: Cl-Na

0,4-7,8

10,0-40,0

6,9-7,8

7,8-8,5

Br, B, F, J, Pb, Zn, Hg, As, (Li, Pb, Cs); H2

P1-C12

HCO3-Ca(Mg)

HCO3-SO4-Ca(Mg, Na)

SO4-(Ca,Na, Mg)

SO4-Cl- Na- (Ca,Mg)

HCO3-(Cl) – Na

Cl – Na

0,5-1,0

1,0-2,5

2,5-6,0

3,0-8,0

0,5-1,5

10,0-320,0

6,8-7,2

6,9-7,4

5,4-6,7

7,2-8,0

7,6-8,5

7,6-9,2

B, F, Pb, Zn, Hg, As, Cu, Ba, Sr, Br,(Sb, J, Li, Rb, Cs, Cr, Ge, Y, Yb, La, Ti, Mn); H2S, CO2, CH4, H2

C11

От HCO3-Сa до Cl-Na

0,5-10,0

6,8-8,3

F, Hg, Sb, Zn, (Li, Ba, Sr); CO2, CH4

D2-3

SO4-Cl- Na- (Ca, Mg)

від 4,0-1,0

до 340,0

До 8-9

Cr, Ni, Co, Mo, Fe, Ti, F (B, Cu, Sn, Pb); HS2, CH4

В різних за геохімічною будовою гідрогеологічних структурах Дніпровсько-Донецького водонапірного басейну формування гідрогеохімічної зональності обумовлюється багатьма факторами і процесами в систем «вода – порода – газ – органічна речовина».